Quy định về thuế suất thuế GTGT và hoàn thuế GTGT đầu vào của sản phẩm bột cao lanh xuất khẩu

29/03/2018 759 lượt xem    

Sản phẩm bột cao lanh xuất khẩu có những điểm gì đắng lưu tâm về mức thuế suất thuế GTGT?

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về thuế suất thuế GTGT và hoàn thuế GTGT đầu vào của sản phẩm bột cao lanh xuất khẩu. (Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 4007/TCT-CS ngày 29/09/2015). Cụ thể như sau:

– Về thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩm bột cao lanh xuất khẩu, ngày 23/09/2014, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4104/TCT-CS hướng dẫn cụ thể:

“Tại Khoản 2 Điều 50 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định:

“ Điều 50….

2. Các DN có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy phép đầu tư và các CSKD trong nước đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thì tiếp tục được hưởng các ưu đãi về thuế ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, trường hợp, các mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thấp hơn mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định này thì cơ sở kinh doanh được hưởng các mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định này cho thời gian ưu đãi còn lại”.

Căn cứ quy định nêu trên, doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thì lựa chọn tiếp tục được hưởng các ưu đãi về thuế TNDN ghi trong Giấy phép đầu tư hoặc hưởng các mức ưu đãi về thuế TNDN theo quy định của Nghị định số 164/2003/NĐ-CP cho thời gian ưu đãi còn lại.

Trường hợp, Công ty Pungkook Saigon II (Công ty) đã lựa chọn tiếp tục hưởng ưu đãi theo Giấy phép đầu tư vì xét thấy có lợi hơn thì Công ty không được hưởng ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP nêu trên, Công ty không được hưởng ưu đãi: giảm 20% số thuế thu nhập phải nộp cho phần thu nhập có được do xuất khẩu trong năm tài chính đối với trường hợp doanh thu xuất khẩu đạt tỷ trọng trên 50% tổng doanh thu.”

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Phú Thọ nghiên cứu và hướng dẫn Công ty Cổ phần Hóa chất Khoáng sản HTĐ thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 4104/TCT-CS nêu trên.

Theo báo cáo của Cục Thuế, Công ty Cổ phần Hóa chất Khoáng sản HTĐ đã có đơn khiếu nại đối với Quyết định thu hồi hoàn thuế GTGT theo các Quyết định hoàn thuế từ năm 2011 đến năm 2014, đề nghị Cục Thuế giải quyết đơn khiếu nại của Công ty theo Quy trình giải quyết đơn khiếu nại tại cơ quan thuế các cấp ban hành kèm theo Quyết định số 878/QĐ-TCT ngày 15/05/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Trả lời công văn số 3366/CT-THDT ngày 26/08/2015; công văn số 3047/CT-THDT ngày 10/08/2015 của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ và công văn số 055/HTĐ-CV ngày 11/07/2015 của Công ty Cổ phần Hóa chất Khoáng sản HTĐ nêu vướng mắc về thuế suất thuế GTGT và hoàn thuế GTGT đầu vào của sản phẩm bột cao lanh xuất khẩu. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp Cục Thuế có vướng mắc về việc giải quyết khiếu nại của Công ty Cổ phần Hóa chất Khoáng sản HTĐ, đề nghị Cục Thuế trao đổi ý kiến các Sở, ngành liên quan trong tỉnh để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về vấn đề này để có cơ sở báo cáo các Bộ quản lý chuyên ngành xem xét, xác định chính thức về sản phẩm của Công ty có phải là đã chế biến thành sản phẩm khác hay không.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO