Quy định về thuế suất thuế GTGT 0% đối với dịch vụ xuất khẩu

01/03/2018 745 lượt xem    

Công văn Số: 1386/TCT-CS
V/v thuế GTGT

 

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 76199/CT-HTr ngày 1/12/2015 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế GTGT đối với tình huống giả đnh của Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO) liên quan dịch vụ sửa chữa tàu bay nước ngoài. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm b Khoản 2 Điều 9 TT số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn về thuế suất 0%:

“b) Đối với dịch vụ xuất khẩu:

– Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức; cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

– Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

Riêng đối với dịch vụ sửa chữa tàu bay, tàu biển cung cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, để được áp dụng thuế suất 0%, ngoài các điều kiện về hợp đồng và chứng từ thanh toán nêu trên, tàu bay, tàu biển đưa vào Việt Nam phải làm thủ tục nhập khẩu, khi sửa chữa xong thì phải làm thủ tục xuất khẩu.”

Căn cứ hướng dẫn và nội dung trình bày của Cục Thuế TP. Hà Nội tại công văn số 76199/CT-HTr nêu trên về tình huống giả định, do đó, Tổng cục Thuế thấy chưa đủ cơ sở để trả lời cụ thể.

Căn cứ quy định hiện hành đối với dịch vụ xuất khẩu, dịch vụ sửa chữa tàu bay cung cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài được áp dụng thuế suất 0% nếu đáp ứng các điều kiện về hợp đồng, chứng từ thanh toán và ngoài ra, tàu bay thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài phải làm thủ tục nhập khẩu khi vào sửa chữa xong phải làm thủ tục xuất khẩu.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP. Hà Nội được biết./

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO