Quy định về thuế nhà thầu nước ngoài liên quan đến nhập khẩu hàng hóa

07/03/2018 988 lượt xem    

Việc nhập khẩu hàng hóa có điểm gì cần lưu tâm về trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến hàng hóa được giao đối với bên mua và bên bán? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về thuế nhà thầu nước ngoài liên quan đến nhập khẩu hàng hóa theo hướng dẫn tại Công văn số 611/TCT-DNL ngày 13 tháng 02 năm 2015, cụ thể như sau: 

– Căn cứ Khoản 2, Điều 2 – Đối tượng không áp dụng tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam:

“…Giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam: người bán chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến hàng hóa cho đến điểm giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam; người mua chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc nhận hàng, chuyên chở hàng từ cửa khẩu Việt Nam (kể cả trường hợp giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam có kèm điều khoản bảo hành là trách nhiệm và nghĩa vụ của người bán).”

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4011/KDK-TCKT-XNK của Chi nhánh Tổng công ty Khí Việt Nam-Công ty cổ phần-Công ty Kinh doanh sản phẩm Khí (Công ty KDK) đề nghị hướng dẫn về thuế nhà thầu nước ngoài liên quan đến nhập khẩu hàng hóa (LPG).Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Công ty KDK tại công văn số 4011/KDK-TCKT-XNK thì Hợp đồng mua bán LPG có quy định người bán chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến hàng hóa đến Điểm giao hàng. Người mua (tức Công ty KDK) chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc nhận hàng, chuyên chở hàng từ Điểm giao hàng trở đi. Điểm giao hàng là tại Kho cảng PV Gas thuộc Cảng Cái Mép và được quản lý, giám sát bởi Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cái Mép (theo Quyết định số 1135/QĐ-HQBRVT ngày 17/4/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Căn cứ quy định nêu trên và thực tế việc nhập khẩu LPG theo báo cáo của Công ty KDK, trường hợp Công ty KDK ký hợp đồng nhập khẩu với Công ty nước ngoài (bên bán) theo điều kiện DES/DAP để nhập khẩu LPG không kèm theo các dịch vụ bên bán thực hiện ở Việt Nam và tại Hợp đồng có thỏa thuận bên bán chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến hàng hóa cho đến điểm giao hàng tại Kho cảng PV Gas thuộc cảng Cái Mép, công ty KDK chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc nhận hàng, dỡ hàng, chuyên chở hàng hóa từ Điểm giao hàng, đồng thời tại cảng Cái Mép, công ty KDK phải thực hiện làm các thủ tục liên quan đến việc nhập khẩu LPG với Chi cục Hải quan cửa khẩu Cái Mép như nộp tờ khai LPG nhập khẩu, khai nộp thuế khâu nhập khẩu,… và thực hiện thông quan trước khi đưa LPG ra thị trường tiêu thụ thì thuộc phạm vi áp dụng tại Khoản 2, Điều 2 Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO