Quy định về sử dụng mẫu chứng từ thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

13/03/2018 965 lượt xem    

Số: 2323/BTC-TCT
V/v sử dụng mẫu chứng từ thu thuế đối với hộ khoán.

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian vừa qua; Bộ Tài chính nhận được ý kiến phản ánh của cơ quan thuế địa phương và người nộp thuế; về việc vướng mắc khi sử dụng mẫu chứng từ thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Khoản 4 Điều 2 Luật số 7/2014/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật về thuế; được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII; kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 quy định:

“1. Cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực; ngành nghề sản xuất, kinh doanh.

…”

Để phù hợp với việc nộp thuế TNCN của cá nhân kinh doanh theo quy định tại Luật số 71/2014/QH13 thì cơ quan thuế sử dụng mẫu biên lai thuế – mẫu CTT 50 ban hành kèm theo Quyết định số 1042/1998/QĐ-BTC ngày 15/8/1998 về việc ban hành mẫu biên lai thuế để lập và cấp cho cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán đi nộp thuế GTGT, TNCN, TTĐB.

Mẫu Biên lai thuế CTT50 đã in được sử dụng cho đến hết, sau đó chuyển sang in Biên lai thuế CTT50 theo mẫu mới (dự thảo kèm theo). Khi sử dụng mẫu CTT50 theo mẫu cũ, cơ quan thuế thực hiện ghi bổ sung tại chỉ tiêu “Số thuế phải nộp theo thông báo” nội dung: “thuế GTGT”, “thuế TNCN”, “thuế TTĐB” trên biên lai.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết ./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO