Quy định về sử dụng hóa đơn bán lẻ cho từng lần bán sản phẩm của Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu

26/03/2018 789 lượt xem    

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2909/UBND-KTTH ngày 03/7/2015 về việc cung cấphóa đơn lẻ cho từng lần bán sản phẩm của Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu và công văn số 104/BC-UBND ngày 22/7/2015 báo cáo về việc quản lý thuế đối với Công ty TNHH vàng Phước Sơn và Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu của UBND tỉnh Quảng Nam. Bài viết hướng dẫn các Quy định về sử dụng hóa đơn bán lẻ cho từng lần bán sản phẩm của Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu. (Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 3289/TCT-QLN ngày 14/08/2015). Cụ thể như sau:

Để tháo gỡ khó khăn cho Công ty; tạo điều kiện thanh toán tiền lương cho người lao động. Đồng thời, hỗ trợ Công ty thực hiện nghĩa vụ với NSNN; Cục Thuế tỉnh Quảng Nam sẽ thông báo từng hóa đơn có giá trị sử dụng cho Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu:

1.Trách nhiệm của Công ty

Lập văn bản cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với phát sinh cho từng lần bán hàng; xác định số tiền thuế nợ đến thời điểm 31/7/2015 sẽ nộp cho mỗi lần xuất hóa đơn và thời hạn cuối cùng nộp hết số tiền thuế nợ này mà được sự chấp thuận của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam.

2.Trách nhiệm của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam với quy định về sử dụng hóa đơn bán lẻ:

– Giám sát tiến độ thực hiện nghĩa vụ với NSNN theo đúng cam kết của Công ty.

– Thực hiện thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng ngay thời điểm Công ty vi phạm cam kết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO