Quy định về miễn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA

22/03/2018 788 lượt xem    

Đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA cần tuân thủ các quy định gì về miễn thuế TNCN? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về miễn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 4864/TCT-TNCN ngày 18 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

– Tại Khoản 1, Điều 3, Chương I Quy chế chuyên gia nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định:

“1. “Chương trình, dự án ODA” là chương trình, dự án sử dụng vốn ODA do Bên nước ngoài cung cấp theo quy định tại Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 9 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ”.

– Tại Điều 1 Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ban hành kèm theo Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 9 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  1. Quy chế này điều chỉnh công tác quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức.

Hỗ trợ phát triển chính thức (sau đây gọi tắt là ODA) trong Quy chế này được hiểu là hoạt động hợp tác phát triển giữa Nhà nước hoặc Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với nhà tài trợ là chính phủ nước ngoài, các tổ chức tài trợ song phương và các tổ chức liên quốc gia hoặc liên chính phủ.

  1. Hình thức cung cấp ODA bao gồm:

a) ODA không hoàn lại: là hình thức cung cấp ODA không phải hoàn trả lại cho nhà tài trợ;

b) ODA vay ưu đãi (hay còn gọi là tín dụng ưu đãi): là khoản vay với các điều kiện ưu đãi về lãi suất, thời gian ân hạn và thời gian trả nợ, bảo đảm “yếu tố không hoàn lại” (còn gọi là “thành tố hỗ trợ”) đạt ít nhất 35% đối với các khoản vay có ràng buộc và 25% đối với các khoản vay không ràng buộc;

c) ODA vay hỗn hợp: là các khoản viện trợ không hoàn lại hoặc các khoản vay ưu đãi được cung cấp đồng thời với các khoản tín dụng thương mại, nhưng tính chung lại có “yếu tố không hoàn lại” đạt ít nhất 35% đối với các khoản vay có ràng buộc và 25% đối với các khoản vay không ràng buộc”.

Trả lời công văn số 3190/CT-TNCN ngày 29/9/2015 của Cục thuế thành phố Đà Nẵng đề nghị hướng dẫn về việc miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp “Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng” có sử dụng vốn IDA – hình thức ODA vay ưu đãi do WB tài trợ nếu đảm bảo các điều kiện ưu đãi quy định tại khoản 2b Điều 1 Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ban hành kèm theo Nghị định 131/2006/NĐ-CP, đồng thời đảm bảo các điều kiện là Chuyên gia nước ngoài theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg và thủ tục theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC thì các Chuyên gia nước ngoài thực hiện Dự án được xem xét miễn thuế TNCN.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO