Quy định về lập hóa đơn

28/03/2018 642 lượt xem    

Ngày 21/04/2015, Chi nhánh Công ty TNHH Bayer Việt Nam (Địa chỉ: Khu phố 4P. Uyên Hưng, TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. MST 3600359484-002) có gửi công văn số 04/CV-2015 yêu cầu Tổng cục Thuế hướng dẫn về lập hóa đơn. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về lập hóa đơn theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 3578/TCT-CS ngày 01 tháng 9 năm 2015. Cụ thể như sau: 

– Căn cứ TT 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của BTC quy định về hóa đơn, bán HHDV.

Căn cứ hướng dẫn trên và theo nội dung trình bày tại công văn của Chi nhánh Công ty TNHH Bayer Việt Nam tại tỉnh Bình Dương nêu trên, Chi nhánh hoạt động trong ngành sản xuất, thuốc thú y và các loại premix dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi; Chi nhánh có bán một số mặt hàng không chịu thuế GTGT; Chi nhánh có sử dụng phần mềm SAP (là phần mềm dùng chung cơ sở dữ liệu của Tập đoàn Bayer) để hạch toán kế toán và xuất hóa đơn trực tiếp từ phần mềm và có trình bày sửa đổi phần mềm khó khăn, tốn kém thời gian và chi phí.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Dương kiểm tra xác định nếu trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH Bayer Việt Nam có sử dụng hóa đơn được lập bằng phần mềm máy tính SAP (là phần mềm đùng chung cơ sở dữ liệu của Tập đoàn Bayer), nếu không xử lý kỹ thuật được, xét các chỉ tiêu về thuế suất, tiền thuế GTGT trên hóa đơn nếu không gạch bỏ được là chỉ tiêu không liên quan đến nội dung tính thuế thì xem xét chấp thuận cho Chi nhánh Công ty TNHH Bayer Việt Nam để trống dòng thuế suất và dòng tiền thuế GTGT khi lập hóa đơn GTGT bán hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, trên hóa đơn GTGT phải ghi rõ tên hàng hóa bán và ghi rõ là hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO