Quy định về lập hóa đơn khi cơ quan thi hành án bán tài sản thi hành án dân sự

16/03/2018 550 lượt xem    

Công văn số: 2591/TCT-CS

thuế GTGT

Kính gửi:

– Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen tại Bắc Giang;
– Cục Thuế tỉnh Bắc Giang.

Ngày 14/4/2015 Tổng cục Thuế nhận được CV 03/CV/2015 của Chi nhánh CTCP TĐ Hoa Sen tại Bắc Giang (BG).

Về lập hóa đơn khi cơ quan thi hành án bán tài sản thi hành án dân sự ,

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo ND trên CV 03/CV/2015 của Chi nhánh CTCP TĐ Hoa Sen tại BG và hồ sơ gửi kèm thì:

– Ngày 13/3/2015 Cục thuế tỉnh BG có:

CV 567/CT-TTTHT trả lời Chi nhánh CTCP TĐ Hoa Sen tại BG với nội dung:

Chi nhánh CTCP TĐ Hoa Sen tại Bắc Giang mua TS đảm bảo tiền vay do: Chi cục Thi hành án huyện Tân Yên là chủ thể bên bán.

Chi cục Thi hành án huyện Tân Yên là tổ chức không KD bán đấu giá tài sản đảm bảo tiền vay.

Do đó, cơ quan thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT sẽ không được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ. Chi cục Thi hành án huyện Tân Yên có trách nhiệm:

+ Cung cấp đầy đủ các văn bản,

+ Giấy tờ theo quy định tại Khoản 3 Điều 106 Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14/11/2008

Để làm thủ tục đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng theo quy định của pháp luật.

– Tuy nhiên Chi nhánh Công ty CP TĐ Hoa Sen tại Bắc Giang nhận có ý kiến:

Cục Thuế tỉnh Bắc Giang nhận định TS mà Chi nhánh CT Hoa Sen mua bán đấu giá là:

TS đảm bảo tiền vay là không đúng vì trước khi Chi cục thi hành án dân sự huyện Tân Yên kê biên bán đấu giá thì:

+ Tài sản này không thể chấp,

+ Cầm cố cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào,

+ Không đảm bảo cho bất kỳ nghĩa vụ khác.

Như vậy ý kiến Cục thuế tỉnh Bắc Giang và ý kiến Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen tại Bắc Giang là khác nhau. Do đó Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế tỉnh Bắc Giang liên hệ với các cơ quan chức năng khác trên địa bàn (cơ quan thi hành án, Ngân hàng nhà nước tại tỉnh Bắc Giang…) để làm rõ tài sản mà Chi nhánh Công ty Hoa Sen mua bán đấu giá có phải là tài sản đảm bảo tiền vay theo quy định của pháp luật hay không để báo cáo Tổng cục và có kiến nghị xử lý cụ thể phù hợp.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Chi nhánh CTCP Tập đoàn Hoa Sen tại Bắc Giang và Cục Thuế tỉnh Bắc Giang được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO