Quy định về lập hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng của Ngân hàng TMCP Kiên Long

13/03/2018 1027 lượt xem    

Số: 2328/TCT-CS
V/v hóa đơn bán hàng 

Kính gửi: Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long.
(Địa chỉ: 44 Phạm Hồng Thái, Rạch Giá, Kiên Giang)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 101/NHKL ngày 25/3/2015 của Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long.

Về lập hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 18 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính; hướng dẫn thi hành:

+ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010

+ Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ

Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

Điều 18. Bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn

1. Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

2. Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê. Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày (mẫu số 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

3. Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hóa đơn này ghi là “bán lẻ không giao hóa đơn”.

Tiết b, khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính; quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần; người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có); thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn”; hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.

Tại Khoản 3c Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ tài chính; sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:

“c) Hóa đơn được lập một lần thành nhiều liên. Nội dung lập trên hóa đơn phải được thống nhất trên các liên hóa đơn có cùng một số.

Đối với hóa đơn thu cước dịch vụ viễn thông, hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền nước, hóa đơn thu phí của các ngân hàng, vé vận tải hành khách của các đơn vị vận tải, các loại tem, vé, thẻ và một số trường hợp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, khi lập hóa đơn được thay thế liên 1 bằng bảng kê chi tiết số hóa đơn thực tế đã lập. Chi tiết mỗi số hóa đơn giao khách hàng được thể hiện trên một dòng của Bảng kê với đầy đủ các tiêu thức đã được đăng ký tại hóa đơn mẫu gửi cùng Thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Bảng kê được lập hàng tháng, được in ra giấy để lưu trữ bảo quản hoặc lưu trữ bằng phương tiện điện tử (Ví dụ như: bút nhớ (đĩa flash USB), đĩa CD và DVD, đĩa cứng gắn ngoài, đĩa cứng gắn trong). Việc bảo quản, lưu trữ bảng kê thực hiện theo quy định hiện hành về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán. Nếu lưu trữ bằng giấy thì bảng kê phải có đầy đủ tên, chữ ký người lập bảng kê; tên, chữ ký thủ trưởng đơn vị; dấu đơn vị.

Nếu lưu trữ bằng phương tiện điện tử thì bảng kê phải có chữ ký điện tử của đơn vị và nội dung bảng kê phải đảm bảo có thể truy cập kết xuất và in ra giấy khi cần tham chiếu. Các đơn vị phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ thông tin trên bảng kê hóa đơn đã lập trong ngày, trong tháng và phải đảm bảo lưu trữ để cung cấp cho cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khác khi có yêu cầu”.

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long thực hiện theo đúng quy định nêu trên.

Do số lượng giao dịch phát sinh trong ngày lớn, Ngân hàng có thể lập thay thế liên 1 (liên lưu) hóa đơn bằng bảng kê chi tiết số hóa đơn thực tế đã lập và lựa chọn lưu trữ Bảng kê được lập hàng tháng lưu trữ bằng phương tiện điện tử (Ví dụ như: bút nhớ (đĩa flash USB), đĩa CD và DVD, đĩa cứng gắn ngoài, đĩa cứng gắn trong) theo hướng dẫn tại tiết 3c, Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT- BTC nêu trên.

Ngân hàng phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ thông tin trên bảng kê hóa đơn đã lập trong ngày, trong tháng và phải đảm bảo lưu trữ để cung cấp cho cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khác khi có yêu cầu.

Tổng cục Thuế trả lời Ngân hàng được biết ./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO