Quy định về kê khai, nộp thuế GTGT của Tổng công ty phát điện 3

29/03/2018 636 lượt xem    

Hướng dẫn các Quy định về kê khai, nộp thuế GTGT của Tổng công ty phát điện 3

(Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 4472/TCT-KK ngày 28/10/2015). Cụ thể như sau:

– Tại Điểm c Khoản 1 Điều 11 TT 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 hướng dẫn:

“c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng; không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.

Đối với trường hợp người nộp thuế có dự án kinh doanh bất động sản ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, có thành lập đơn vị trực thuộc (chi nhánh, Ban quản lý dự án…) thì người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế và nộp thuế theo phương pháp khấu trừ đối với hoạt động kinh doanh bất động sản với cơ quan thuế địa phương nơi phát sinh hoạt độngkinh doanh bất động sản.”

– Tại Điểm b Khoản 3 Điều 18 TT 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mới đối với Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh đóng tại các tỉnh, TP trực thuộc trung ương khác với tỉnh, TP nơi đóng trụ sở chính:

“Trường hợp cơ sở kinh doanh có quyết định thành lập các Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh đóng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính để thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản lý một hoặc nhiều dự án đầu tư tại nhiều địa phương. Ban Quản lý dự án, chi nhánh có con dấu theo quy định của pháp luật; lưu giữ so sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán; có tài khoản gửi tại ngân hàng; đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thì Ban Quản lý dự án, chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế, hoàn thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế”

– Tại Điểm 9 Công văn 10492/BTC-TCT ngày 30/7/2015 của BTC hướng dẫn:

“Công tác xử lý hoàn thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu: việc kiểm tra, rà soát tính hợp lệ, tính chính xác của chứng từ hoàn thuế: cũng như công tác kiểm tra, thanh tra hồ sơ hoàn thuế cho hàng hóa xuất khẩu đối với Tờ khai hải quan xuất khẩu thì cơ quan Thuế phải tra cứu hồ sơ hải quan trên cơ sở dữ liệu do cơ quan Hải quan cung cấp theo Quy chế trao đổi thông tin và phối hợp công tác giữa cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế ban hành kèm theo Quyết định số 574/QĐ-BTC ngày 30/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để đối chiếu đảm bảo tờ khai khớp đúng với tờ khai trên cơ sở dữ liệu trao đổi thông tin. Trường hợp không có đủ các thông tin theo hướng dẫn về trách nhiệm của cơ quan Hải quan và các thủ tục kèm theo quy định tại Luật Hải quan thì không được khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng.

– Không thực hiện hoàn thuế GTGT đối với chi nhánh, đơn vị hạch toán phụ thuộc chưa thực hiện bù trừ với số thuế GTGT phải nộp trong kỳ của doanh nghiệp trụ sở chính”.

Như vậy, nội dung tại Điểm 9 Công văn 10492/BTC-TCT ngày 30/7/2015 áp dụng đối với công tác xử lý hoàn thuế GTGT đối với hàng XK.

Trả lời Công văn số 4834/GENCO3-TC-KT ngày 04/9/2015; Công văn số 5382/GENCO3-TC-KT ngày 02/10/2015; Công văn số 5564/GENCO3-TC-KT ngày 13/10/2015 của Tổng công ty phát điện 3. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên: Tổng cục Thuế đề nghị Tổng công ty phát điện 3 thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trường hợp Ban Quản lý dự án nhiệt điện 1 đáp ứng đầy đủ điều kiện hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư thì liên hệ với Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh để được giải quyết hoàn thuế GTGT theo quy định.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO