Quy định về hóa đơn đối với hàng hóa tiêu dùng nội bộ

21/03/2018 690 lượt xem    

Công văn số 4755/TCT-CS 

V/v Hóa đơn

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

– Tại khoản 4 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 Bộ Tài chính hướng dẫn giá tính thuế đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ:

4. Giá tính thuế đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ.

Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng cho tiêu dùng phục vụ hoạt động kinh doanh (tiêu dùng nội bộ), là giá tính thuế GTGT của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh việc tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ. Cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ đối với hóa đơn GTGT xuất tiêu dùng nội bộ dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

Hàng hóa luân chuyển nội bộ như xuất hàng hóa để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh không phải tính, nộp thuế GTGT.

Trường hợp cơ sở kinh doanh tự sản xuất, xây dựng tài sản cố định (tài sản cố định tự làm) để phục vụ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì khi hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao, cơ sở kinh doanh không phải lập hóa đơn. Thuế GTGT đầu vào hình thành nên tài sản cố định tự làm được kê khai, khấu trừ theo quy định.

Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cơ sở kinh doanh xuất để dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT là giá bán của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh việc tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ.”

– Tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung khoản 4 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013:

“2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

“4. Giá tính thuế đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ.

Hàng hóa luân chuyển nội bộ như hàng hóa được xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh thì không phải tính, nộp thuế GTGT.

Trường hợp cơ sở kinh doanh tự sản xuất, xây dựng tài sản cố định (tài sản cố định tự làm) để phục vụ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì khi hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao, cơ sở kinh doanh không phải lập hóa đơn. Thuế GTGT đầu vào hình thành nên tài sản cố định tự làm được kê khai, khấu trừ theo quy định.

Trường hợp xuất máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa dưới hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả, nếu có hợp đồng và các chứng từ liên quan đến giao dịch phù hợp, cơ sở kinh doanh không phải lập hóa đơn, tính, nộp thuế GTGT.”

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 827/CT-KTT ngày 02/06/2015 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về hóa đơn đối với hàng hóa tiêu dùng nội bộ. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp căn cứ tình hình thực tế và kết quả kiểm tra hoàn thuế GTGT tại doanh nghiệp xác định nếu việc xuất thức ăn thủy sản từ nhà máy của doanh nghiệp (Công ty Cổ phần Tô Châu, Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Cửu Long) là để phục vụ cho vùng nuôi nguyên liệu cá tra để chế biến cá tra fillet xuất khẩu thì Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế:

Nếu Công ty Cổ phần Tô Châu kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại trụ sở chính bao gồm cả nhà máy chế biến thức ăn thì không phải lập hóa đơn và kê khai thuế GTGT đối với lượng thức ăn thủy sản xuất dùng cho hoạt động nuôi cá; và Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Cửu Long đã tính thuế và xuất hóa đơn GTGT cho hàng hóa xuất tiêu dùng nội bộ cho sản phẩm hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được kê khai, khấu trừ đối với hóa đơn GTGT xuất dùng cho hoạt động nuôi cá.

Chúc các bạn thành công!

  • Lien-he Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  • dia-chi Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  • van-phong-giao-dich VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline Hotline: 0966.246.800
  • mail Email: calico.vn@gmail.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO