Quy định về đóng dấu trên hóa đơn GTGT

23/03/2018 760 lượt xem    

Ngày 10/11/2015, Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước (100/11-12, An Dương Vương, Phường 9, Quận 5, TP Hồ Chí Minh) có gửi công văn số 02/AP-2015 kiến nghị Tổng cục Thuế không phải đóng dấu trên hóa đơn GTGT khi giao cho khách hàng (bản photo kèm theo). Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về đóng dấu trên hóa đơn GTGT theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 5047/TCT-CS ngày 30 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau: 

– Tại điểm b Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định một số trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung bắt buộc đã có hướng dẫn:

“3. Một số trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung bắt buộc:

b) Các trường hợp sau không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung bắt buộc, trừ trường hợp nếu người mua là đơn vị kế toán yêu cầu người bán phải lập hóa đơn có đầy đủ các nội dung hướng dẫn tại khoản 1 Điều này:

– Hóa đơn tự in của tổ chức kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại được thành lập theo quy định của pháp luật không nhất thiết phải có tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký của người mua, dấu của người bán.

– Đối với tem, vé: Trên tem, vé có mệnh giá in sẵn không nhất thiết phải có chữ ký người bán, dấu của người bán; tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký người mua.

– Đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn với số lượng lớn, chấp hành tốt pháp luật thuế, căn cứ đặc điểm hoạt động kinh doanh, phương thức tổ chức bán hàng, cách thức lập hóa đơn của doanh nghiệp và trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp, Cục thuế xem xét và có văn bản hướng dẫn hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “dấu của người bán”.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh căn cứ vào hướng dẫn nêu trên để xem xét và có văn bản hướng dẫn doanh nghiệp.

Trường hợp còn có vướng mắc thì đề nghị Cục Thuế báo cáo cụ thể và có ý kiến đề xuất xử lý.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO