Quy định về điều kiện áp dụng thuế suất 0% với dịch vụ sửa chữa tàu biển

02/03/2018 1003 lượt xem    

Công văn Số: 1442/TCT-CS
V/v: thuế GTGT.

 

Kính gửi:

– Cục Thuế TP Hải Phòng;
– Công ty Hàng Hải Thái Bình Dương BS.

 

Tổng cục Thuế nhận được văn thư ngày 23/11/2015 của Công ty Hàng Hải Thái Bình Dương BS, công văn số 2062/CT-THNVDT ngày 29/12/2015 của Cục Thuế TP Hải Phòng về thuế GTGTVề vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 1, khoản 2 Điều 9 TT số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC:

Về thuế suất thuế GTGT 0%.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty Hàng Hải Thái Bình Dương BS ký Hợp đồng mua tàu Ocean 68 với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bắc Nam.

Sau đó, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bắc Nam bàn giao tàu Ocean 68 cho Công ty Đóng tàu Bạch Đằng để thực hiện Hợp đồng sửa chữa tàu Ocean 68 ký với Công ty hàng hải Thái Bình Dương BS; và Công ty Hàng Hải Thái Bình Dương BS nhận bàn giao tàu Ocean 68 tại Công ty Đóng tàu Bạch Đằng thì:

TCT thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế TP Hải Phòng:

Dịch vụ sửa chữa tàu biển của Công ty Đóng tàu Bạch Đằng chưa đáp ứng điều kiện áp dụng thuế suất 0% theo:

Quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 TT số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC.

TCT có ý kiến để Cục Thuế TP. Hải Phòng và Công ty Hàng Hải Thái Bình Dương BS được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO