Quy định về đăng ký sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in của các đại lý bán vé

01/03/2018 1224 lượt xem    

Công văn Số: 1409/TCT-DNL
V/v: sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in.

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Tổng cục Thuế nhận được:

+ Công văn số 007/CCT-KTr; công văn số 3038/CT-HCQTTVAC của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên

+ Công văn số 3518/CT-HCQTTVAC của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk

Về:

Vướng mắc trong đăng ký sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in của các đại lý bán vé cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA). Về vấn đề này, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của BTC, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm a, điểm b Khoản 1 Điều 6 TT số 39/2014/TT-BTC của BTC quy định về đối tượng được tạo hóa đơn tự in.

Tại điểm b Khoản 1 Điều 8, Khoản 2b Điều 12 TT số 39/2014/TT-BTC của BTC quy định về đi tượng được tạo hóa đơn đặt in.

Tại Khoản 1 Điều 11 TT số 39/2014/TT-BTC của BTC quy định về đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Tại Khoản 2 Điều 11 TT số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn xác định doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế.

K từ 01/01/2016, các doanh nghiệp là đại lý của VNA sử dụng hóa đơn của đại lý để lập và giao cho khách hàng, nội dung trên hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 994/TCT-DNL ngày 24/3/2015 của TCT.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, để phù hợp với đặc thù hoạt động ngành hàng không và tính chất hoạt động của các đại lý bán vé máy bay cho VNA, trường hợp doanh nghiệp là đại lý của VNA có mức vốn điều lệ dưới 15 tỷ đồng

(không phân biệt doanh nghiệp thành lập trước hay sau ngày Thông tư số 39/2014/TT-BTC có hiệu lực)

Nếu đáp ứng các điều kiện nêu tại điểm b Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 39/2014/TT-BTC và không

+ Vi phạm quy định về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về Hành vi trốn thuế; gian lận thuế theo hướng dẫn tại điểm đ Khoản 1 Điều 11 TT số 39/2014/TT-BTC

+ Có các dấu hiệu rủi ro về thuế được nêu tại Khoản 2 Điều 11 TT số 39/2014/TT-BTC

Thì doanh nghiệp được tạo hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in theo mẫu phù hợp với hoạt động hàng không đ sử dụng cho hoạt động đại lý bán vé máy bay cho VNA.

Trường hợp các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau trong đó có hoạt động rủi ro về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định nhưng đối với hoạt động đại lý bán vé máy bay cho VNA, nếu Cục Thuế xác định không có dấu hiệu rủi ro về thuế thì doanh nghiệp được đặt in hóa đơn theo mẫu phù hợp với hoạt động hàng không để sử dụng riêng cho hoạt động đại lý bán vé máy bay cho VNA.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các Cục Thuế phản ánh về Tổng cục Thuế (Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn) để nghiên cứu, giải quyết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO