Quy định về chuyển lỗ khi tách doanh nghiệp

26/02/2018 722 lượt xem    

Khi tách doanh nghiệp thì việc chuyển lỗ sẽ được thực hiện ra sao? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về chuyển lỗ khi tách doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Công văn số 598/TCT-CS ngày 17 tháng 02 năm 2016, cụ thể như sau:

– Tại Điều 151, chương VIII Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội quđịnh:

“Điều 151. Tách doanh nghiệp

  1. Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyn một phần tài sản của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại (sau đây gọi là công ty được tách); chuyn một phần quyn và nghĩa vụ của công ty bị tách sang công ty được tách mà không chấm dứt tn tại của công ty bị tách.”

– Tại Điều 7, Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 7. Sửa đi, bổ sung Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“3. Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải th, phá sản phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế đến thời điểm có quyết định chuyn đi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải th, phá sản của cơ quan có thm quyền (trừ trường hợp không phải quyết toán thuế theo quy định).

                Số lỗ của doanh nghiệp phát sinh trước khi chuyn đi, sáp nhập, hợp nhất phải được theo dõi chtiết theo năm phát sinh và bù trừ vào thu nhập cùng năm của doanh nghiệp sau khi chuyn đi, sáp nhập, hợp nht hoặc được tiếp tục chuyn vào thu nhập của các năm tiếp theo của doanh nghiệp sau khi chuyn đi, sáp nhập, hợp nht để đảm bảo nguyên tc chuyn lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh l.

                Số lỗ của doanh nghiệp phát sinh trước khi chia, tách thành doanh nghiệp khác và đang còn trong thời gian chuylỗ theo quy định thì s lỗ này sẽ được phân bố cho các doanh nghiệp sau khi chia, tách theo tỷ lệ vn chủ sở hữu được chia, tách”.

                Tr li công văn số BLV/151109 ngày 09/11/2015 của Công ty TNHH NS BlueScope Việt Nam (Địa chỉ: Số 3, Đường 9A, Khu Công nghiệp Biên Hòa II, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đnghị hướng dẫn chuyển lỗ khi tách doanh nghiệp, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo các quy định nêu trên và theo giấy chứng nhận đầu tư số 472043000696 chứng nhận thay đổi lần thứ bảy ngày 1/7/2014 cấp cho Công ty TNHH NS BlueScope Lysaght Việt Nam, giấy chứng nhận đầu tư số 472043001134 ngày 1/7/2014 cấp cho Công ty TNHH BlueScope Building Việt Nam của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Đồng Nai:

Trường hợp Công ty TNHH NS BlueScope Lysaght Việt Nam được tách thành Công ty TNHH NS BlueScope Lysasht Việt Nam (công ty bị tách) và Công ty TNHH BlueScope Building Việt Nam (công ty được tách) thì số lỗ của Công ty TNHH NS BlueScope Lysaght Việt Nam phát sinh trước khi tách doanh nghiệp, đang còn trong thời gian chuyển lỗ theo quy định được phân bổ cho các doanh nghiệp sau khi tách theo tỷ lệ vốn chủ sở hữu được chia, tách và đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO