Quy định về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

21/03/2018 710 lượt xem    

Doanh thu tính thuế TNDN của nhà thầu nước ngoài không bao gồm những khoản nào? Thuế suất thuế GTGT đối với nhà thầu nước ngoài là bao nhiêu? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 4758/TCT-CS ngày 11 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau: 

– Tại điểm b) khoản 1 Điều 13 Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài quy định:

“- Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, kê khai hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế theo phương pháp hỗn hợp để giao bớt một phần giá trị công việc hoặc hạng mục được quy định tại Hợp đồng nhà thầu ký với Bên Việt Nam và danh sách các Nhà thầu phụ Việt Nam, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện phần công việc hoặc hạng mục tương ứng được liệt kê kèm theo Hợp đồng nhà thầu thì doanh thu tính thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài không bao gồm giá trị công việc do Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện “.

– Tại tiết a) điểm 2 Điều 13 Thông tư số 60/2012/TT-BTC nêu trên quy định về tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với ngành kinh doanh như sau:

“Thương mại là 1 %; dịch vụ là 5%; xây dựng, lắp đặt có bao thầu hoặc không bao thầu nguyên vật liệu hoặc máy móc, thiết bị đi kèm công trình xây dựng là 22%.”

– Tại tiết b) điểm 2 Điều 13 Thông tư số 60/2012/TT-BTC nêu trên quy định:

“b) Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với một số trường hợp cụ thể:

– Đối với các hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ bao gồm nhiều hoạt động kinh doanh khác nhau, việc áp dụng tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế khi xác định số thuế TNDN phải nộp căn cứ vào doanh thu chịu thuế TNDN đối với từng hoạt động kinh doanh do Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện theo quy định tại hợp đồng…”

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 007/2015/LG-CNS ngày 18/9/2015 của Công ty LG CNS Hàn Quốc và công văn số Kumho-NT-005 ngày 30/9/2015 của Công ty Kumho Industrial Co., Ltd về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài. Về vấn đề này, sau khi báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Trường hợp nhà thầu nước ngoài thực hiện Hợp đồng EPC giao lại một phần giá trị công việc cho nhà thầu phụ Việt Nam và/hoặc nhà thầu phụ nước ngoài (thực hiện nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, kê khai hoặc phương pháp hỗn hợp) và danh sách các nhà thầu phụ được liệt kê kèm theo Hợp đồng tổng thầu, theo đó nhà thầu nước ngoài không thực hiện phần công việc xây dựng, lắp đặt chỉ thực hiện phần công việc cung cấp máy móc thiết bị và dịch vụ thì:

– Doanh thu tính thuế TNDN của nhà thầu nước ngoài không bao gồm phần giao thầu phụ.

– Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu: 1% đối với doanh thu từ hoạt động cung cấp máy móc thiết bị; 5% đối với doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO