Quy định về các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

29/03/2018 709 lượt xem    

Ngày 24/8/2015, Cục Chống tham nhũng – Thanh tra Chính phủ có gửi công văn số 160/CV-CCTN yêu cầu Tổng cục Thuế hướng dẫn về các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 3961/TCT-CS ngày 25 tháng 9 năm 2015, cụ thể như sau:

– Tại điểm 2.4 khoản 2 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.4. Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào (theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư này) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp: 

Mua hàng hóa là nông sản, lâm sản, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra; mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra; mua đất, đá, cát, sỏi của người dân tự khai thác trực tiếp bán ra; mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt; mua đồ dùng, tài sản của hộ gia đình, cá nhân đã qua sử dụng trực tiếp bán ra và một số dịch vụ mua của cá nhân không kinh doanh.

Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực. Trường hợp giá mua hàng hóa, dịch vụ trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua hàng thì cơ quan thuế căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm mua hàng, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự trên thị trường xác định lại mức giá để tính lại chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.”

Trả lời công văn số 160/CV-CCTN ngày 24/8/2015 của Cục Chống tham nhũng – Thanh tra Chính phủ về chính sách thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp mua tổ yến của cá nhân không phải là người trực tiếp sản xuất thì doanh nghiệp không được lập Bảng kê 01/TNDN để tính chi phí mua tổ yến vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO