Quy định về thuế suất thuế GTGT các mặt hàng Maltose syrup, glucose syrup, Malto Dextrin syrup và đường nha Iso Malto Oligo syrup

28/03/2018 807 lượt xem    

Các mặt hàng Maltose syrup, glucose syrup, Malto Dextrin syrup và đường nha Iso Malto Oligo syrup sẽ phải chịu mức thuế suất thuế GTGT là bao nhiêu? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về thuế suất thuế GTGT các mặt hàng Maltose syrup, glucose syrup, Malto Dextrin syrup và đường nha Iso Malto Oligo syrup. (Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 3804/TCT-CS ngày 16/10/2015). Cụ thể như sau:

– Theo quy định tại khoản 8 điều 10 TT 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT 5% như sau:

“8. Đường; phụ phẩm trong sản xuất đường, bao gồm gỉ đường, bã mía, bã bùn”.

– Tại điều 11 TT 219/2013/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT 10% như sau:

“Điều 11. Thuế suất 10%

Thuế suất 10% áp dụng đối với HHDV không được quy định tại Điều 4, 9, 10 của TT này.

…”.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2508/CT-TTHT ngày 19/6/2015 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh về thuế suất thuế GTGT các mặt hàng Maltose syrup, glucose syrup, Malto Dextrin syrup và đường nha Iso Malto Oligo syrup. Sau khi có ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại công văn số 6545/BNN-TC ngày 12/8/2015, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn nêu trên và công văn số 6545/BNN-TC ngày 12/8/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì các mặt hàng Maltose syrup, Glucose syrup, Malto Dextrin syrup và đường nha Iso malto oligo syrup thuộc nhóm mặt hàng xiro áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10%.

Công văn này thay thế công văn số 2140/TCT-CS ngày 01/6/2015 của Tổng cục Thuế.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO