Đóng dấu “bán hàng qua điện thoại” tại tiêu thức chữ ký người mua hàng

28/03/2018 573 lượt xem    

Trường hợp bán hàng qua điện thoại, qua mạng; bán hàng hóa, dịch vụ cùng lúc cho nhiều người tiêu dùng, khi lập hóa đơn người bán hoặc người mua có bắt buộc phải ký tên theo quy định của Bộ Tài chính? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề trên. (Theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 5619/TCT-CS, ngày 28/12/2015). Nội dung cụ thể như sau:

Tại Khoản 4, Điều 15 NĐ 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 quy định về hóa hơn bán HHDV:

“4. Trường hợp bán hàng qua điện thoại, qua mạng; bán hàng hóa, dịch vụ cùng lúc cho nhiều người tiêu dùng; khi lập hóa đơn người bán hoặc người mua không phải ký tên theo quy định của Bộ Tài chính. ”

Tại Khoản đ, Điều 16 TT 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC hướng dẫn về hóa đơn bán HHDV:

“đ) Tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”

Riêng đối với việc mua hàng không trực tiếp như: Mua hàng qua điện thoại; qua mạng; FAX thì người mua hàng không nhất thiết phải ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn. Khi lập hóa đơn tại tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”; người bán hàng phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại; qua mạng; FAX.

Khi lập hóa đơn cho hoạt động bán HHDV ra nước ngoài; trên hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký của người mua nước ngoài.”

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 010382/PTC4-TCKT ngày 09/11/2015 của Công ty Truyền tải Điện 4 và công văn chuyển số 9826/CT-TTHT ngày 2/11/2015 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về vướng mắc của Công ty TNHH MTV Xe khách Sài Gòn liên quan đến việc đóng dấu “bán hàng qua điện thoại” tại tiêu thức chữ ký người mua hàng. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết:

Theo trình bày tại công văn của Công ty truyền tải điện 4 và Công TNHH MTV Xe khách Sài gòn thì:

– Công ty truyền tải điện 4 có hoạt động sản xuất kinh doanh đặc thù là truyền tải điện năng và các hoạt động sản xuất kinh doanh khác xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho các khách hàng ở các tỉnh, thành phố khác nhau. Tuy nhiên, do khách hàng ở các tỉnh, thành phố ở xa không thể ký trực tiếp trên 03 liên tại tiêu thức người mua hàng trên hóa đơn;

– Công ty TNHH MTV Xe khách Sài gòn cung cấp dịch vụ du lịch, lữ hành, vận chuyển hành khách bằng ô tô, hoạt động đưa đón công nhân có hợp đồng, khi thực hiện xong dịch vụ, Công ty TNHH MTV Xe khách Sài gòn xuất hóa đơn bán hàng giao khách hàng nhưng khách hàng ở xa không trực tiếp qua lấy hóa đơn được mà yêu cầu Công ty TNHH MTV Xe khách Sài gòn gửi hóa đơn qua đường chuyển phát nhanh.

Căn cứ quy định và theo trình bày của Công ty truyền tải điện 4 và Công ty TNHH MTV Xe khách Sài gòn nêu trên trường hợp các hoạt động sản xuất kinh doanh này gắn với thực tế bán hàng qua điện thoại thì đề nghị Cục Thuế TP Hồ Chí Minh xem xét chấp thuận để Công ty truyền tải điện 4 và Công ty TNHH MTV Xe khách Sài gòn được đóng dấu bán hàng qua điện thoại tại tiêu thức “người mua hàng”. (Theo hướng dẫn tại Điều 16 TT 39/2014/TT- BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính).

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO