Quy định để được giảm trừ tính thuế với hàng khuyến mại không thu tiền

16/03/2018 705 lượt xem    

Số: 2581/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được CV 2668/CT-TTr2 ngày 18/01/2018 của Cục Thuế TP HN.

Về chính sách thuế đối với hàng khuyến mại không thu tiền, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 92 Luật Thương mại quy định về các hình thức khuyến mại;

Căn cứ điểm 2.4 Phụ lục số 04 TT 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ TC hướng dẫn lập hóa đơn;

Căn cứ Khoản 22 Điều 7 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/02/2012 của Bộ Tài chính quy định về giá tính thuế GTGT;

Căn cứ điểm 2.19 Điều 6 Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp năm 2012 và năm 2013 Công ty TNHH Thuốc thú y Việt Nam có thực hiện các chương trình khuyến mại “giảm giá hàng bán quy lượng” cho khách hàng mà các chương trình này không đăng ký với Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công thương thì:

Về thuế GTGT: Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế TP Hà Nội tại công văn số 2668/CT-TTr2 ngày 18/01/2018.

Về thuế TNDN: về nội dung tương tự, Tổng cục Thuế đã có:

  • CV 4705/TCT-CS ngày 28/12/2012 trả lời Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh
  • CV 2372/TCT-CS ngày 25/7/2013 trả lời Cục Thuế tỉnh Đồng Nai (bản photo kèm theo).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO