Phụ cấp thanh tra viên không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN

08/03/2018 758 lượt xem    

Theo như Quyết định về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Thanh tra viên thì ông Nguyễn Văn Cải có được trừ khoản phụ cấp thanh tra viên ra khỏi thu nhập chịu thuế khi xác định thuế thu nhập cá nhân hay không? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 1075/TCT-TNCN, ngày 30 tháng 03 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Tại Khoản 1 Mục I Thông tư liên tịch số 191/2006/TTLT-TTCP-BNV- BTC ngày 19/01/2006 về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 202/2005/QĐ-TTg ngày 09/08/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Thanh tra viên:

“I. Đối tượng và mức phụ cấp

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

Tổng Thanh tra, Phó Tổng thanh tra, Thanh tra viên cao cấp, Thanh tra viên chính và Thanh tra viên thuộc các cơ quan Thanh tra nhà nước, gồm: Cơ quan Thanh tra được thành lập theo cấp hành chính và cơ quan Thanh tra được thành lập theo ngành, lĩnh vực.”

Tại Điểm b Khoản 2 Điều 3 Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ quy định:

“Điều 3. Thu nhập chịu thuế

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau:

– Phụ cấp đặc thù ngành nghề;

Các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế quy định tại Điểm này phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.”

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số Đơn phản ánh, kiến nghị của ông Nguyễn Văn Cải – là Thanh tra viên Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Trị ngày 10/02/2015 về việc kiến nghị phụ cấp thanh tra viên không tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập cá nhân. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để ông Nguyễn Văn Cải được biết:

Căn cứ vào quy định nêu trên đối với trường hợp ông Nguyễn Văn Cải là Thanh tra viên Ngân hàng Nhà nước đang được hưởng mức phụ cấp theo Thông tư liên tịch số 191/2006/TTLT-TTCP-BNV-BTC ngày 19/01/2006 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 202/2005/QĐ-TTg ngày 09/08/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Thanh tra viên thì Ông được trừ khoản phụ cấp này ra khỏi thu nhập chịu thuế khi xác định thuế thu nhập cá nhân.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO