Phản ánh cách tính thuế GTGT, thuế TNCN đối với hộ kinh doanh

10/03/2018 733 lượt xem    

Những vấn đề về Miễn, giảm tiền thuê đất cần tuân theo những quy định luật pháp và thông tư gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 1185/TCT-TNCN, ngày 3 tháng 04 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

–  Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 2 Luật số 71/2014/QH13

–  Căn cứ quy định tại khoản 4, Điều 2 Luật số 71/2014/QH 13

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 48/PC-TTĐT ngày 23/01/2015 của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ về việc công dân Nguyễn Danh Phương phản ánh một số bất cập trong cách tính thuế GTGT, thuế TNCN đối với hộ kinh doanh và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, có biện pháp điều chỉnh phù hợp với thực tế. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Nguyễn Danh Phương được biết:

1. Đối với kiến nghị về mức doanh thu chịu thuế

Theo quy định tại khoản 1, Điều 2 Luật số 71/2014/QH13 thì hộ kinh doanh đều áp dụng một ngưỡng doanh thu chịu thuế như nhau, không phân biệt ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Để đáp ứng mục tiêu công bằng trong chính sách thuế thì biểu thuế suất mới áp dụng từ 01/01/2015 đã quy định thuế suất khác nhau đối với từng lĩnh vực, ngành nghề. Về đề nghị của ông Phương, xây dựng nhiều ngưỡng doanh thu chịu thuế cho mỗi lĩnh vực, ngành nghề, đồng thời với việc áp dụng thuế suất khác nhau của từng lĩnh vực, ngành nghề sẽ dẫn đến phức tạp và không công bằng trong chính sách thuế.

2. Đối với kiến nghị về giảm trừ gia cảnh

Theo quy định tại khoản 4, Điều 2 Luật số 71/2014/QH 13 thì cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu. Trong quá trình xây dựng Luật, để đáp ứng yêu cầu đơn giản, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi và phù hợp với thực tế người nộp thuế trong trường hợp này là hộ kinh doanh không có điều kiện áp dụng sổ sách kế toán, hoá đơn để xác định thu nhập. Tiếp thu ý kiến của Uỷ ban Tài chính Ngân sách và Đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã báo cáo Quốc hội quy định mức thu theo tỷ lệ trên doanh thu đảm bảo nguyên tắc đã bao gồm một mức cố định chi phí và giảm trừ gia cảnh.

 

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO