Nộp thuế điện tử cho 49 chi nhánh và 13 tỉnh bán hàng vãng lai

16/03/2018 717 lượt xem    

Trường hợp Công ty Ajinomoto Việt Nam phát sinh nghĩa vụ nộp thuế cho 62 cơ quan quản lý thuế thì Công ty phải thực hiện như thế nào để đúng với quy định của pháp luật? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 3539/TCT-KK, ngày 31 tháng 8 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ, khoản 2; điểm 2.2.1 khoản 4, Mục 1, Phần B Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước quy định về chứng từ thu ngân sách nhà nước và quy trình thu ngân sách nhà nước tại ngân hàng.

Điều 5 Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho Bạc Nhà nước – Tổng cục Thuế – Tổng cục Hải quản và các ngân hàng thương mại.

Công văn số 16339/BTC-TCT ngày 10/11/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu nộp NSNN theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Thông tư số 126/2014/TT-BTC.

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 914/CV-AJI-2015 ngày 23/06/2015 của Công ty Ajinomoto Việt Nam về việc nộp thuế điện tử cho 49 chi nhánh và 13 tỉnh bán hàng vãng lai. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Ajinomoto Việt Nam được biết:

Trường hợp Công ty Ajinomoto Việt Nam phát sinh nghĩa vụ nộp thuế cho 62 cơ quan quản lý thuế, Công ty thực hiện lập 62 Giấy nộp tiền/Bảng kê nộp thuế cho 62 cơ quan quản lý thuế theo hướng dẫn về phối hợp thu ngân sách nhà nước nêu trên và công văn số 16339/BTC-TCT ngày 10/11/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu nộp NSNN. Đề nghị Công ty Ajinomoto Việt Nam liên hệ với Cục Thuế tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn về việc quy trình, thủ tục nộp thuế theo quy định.

Đối với quy trình nộp thuế điện tử của Công ty Ajinomoto Việt Nam với đặc thù phát sinh nghĩa vụ nộp thuế tại nhiều cơ quan thuế: Tổng cục Thuế sẽ nghiên cứu để có giải pháp kỹ thuật hỗ trợ giảm thời gian các bước thực hiện nộp thuế của Công ty, nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đúng quy định hiện hành.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO