Nộp mẫu 06/GTGT phương pháp tính thuế GTGT

17/01/2018 753 lượt xem    

Công văn số: 3084/TCT-CS\

V/v: phương pháp tính thuế GTGT

Kính gửi:

– Cục Thuế TP. Hà Nội;
– Công ty TNHH Phát triển thương mại tổng hợp Thiên Lộc.
(Đ/chỉ: A32, Ô 18, Khu A – KĐT Geleximco, Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 6845/VPCP-ĐMDN ngày 3/7/2017 của Văn phòng Chính phủ liên quan đến kiến nghị của Công ty TNHH Phát triển thương mại tng hp Thiên Lộc (Công ty Thiên Lộc) về việc nộp mẫu 06/GTGT. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi; bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định về phương pháp khấu trừ thuế;

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định phương pháp khấu trừ thuế;

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về phương pháp khấu trừ thuế.

Căn cứ quy định và hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH Phát triển thương mại tổng hợp Thiên Lộc thành lập ngày 25/1/2016 và theo trình bày của Công ty thì Công ty đã nộp mẫu 06/GTGT để đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ tại Chi cục Thuế Quận Tây Hồ và đã sử dụng 04 số hóa đơn GTGT trong năm 2016 thì được áp dụng ổn định phương pháp tính thuế trong hai năm liên tục là năm 2016 và 2017.

Văn bản số 6845/VPCP-ĐMDN ngày 3/7/2017 của Văn phòng Chính phủ liên quan đến kiến nghị của Công ty TNHH Phát triển thương mại tng hp Thiên Lộc (Công ty Thiên Lộc) về việc nộp mẫu 06/GTGT. Đề nghị Cục Thuế TP. Hà Nội chỉ đạo Chi cục Thuế quận Tây Hồ và Chi cục Thuế huyện Hoài Đức phối hợp hướng dẫn để Công ty TNHH Phát triển thương mại tổng hợp Thiên Lộc tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế của năm 2017.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO