Nộp HS quyết toán thuế TNCN khi cá nhân có thu nhập từ 2 nơi trở lên

21/01/2019 1022 lượt xem    

Công văn số 261/TCT-TNCN

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Thọ

Trả lời công văn số 5721/CT-TNCN ngày 27/10/2017 về việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ, TCT có ý kiến như sau:

Tại Điểm c.2, Khoản 3, Điều 21 TT số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của BTC hướng dẫn

Về nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN trong trường hợp cá nhân có TN từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên như sau:

“c.2) Nơi nộp hồ sơ QTT

c.2.1) Cá nhân có TN từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế thì nơi nộp hồ sơ QTT là Cục Thuế nơi CN đã nộp hồ sơ khai thuế trong năm.

c.2.2) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện trực tiếp QTT với cơ quan thuế thì nơi nộp hồ sơ QTT như sau:

– Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức; cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ QTT tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức; cá nhân trả thu nhập đó.

Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức; cá nhân trả TN cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ QTT tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả TN cuối cùng.

Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức; cá nhân trả TN cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thộp hồ sơ QTT tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).

– Trường hợp CN chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức; cá nhân trả TN nào thì nộp hồ sơ QTT tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên:

Trường hợp cá nhân đang làm việc tại ngân hàng TMCP Nam Á – Chi nhánh Phú Thọ; có thu nhập từ tiền lương; tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện trực tiếp QTT với cơ quan thuế; cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức; cá nhân trả TN nào thì nộp hồ sơ QTT tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả TN đó.

TCT thông báo để Cục Thuế tỉnh Phú Thọ được biết

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO