Nộp chậm mẫu 06/GTGT

18/01/2018 699 lượt xem    

Hướng dẫn việc Nộp chậm mẫu 06/GTGT; dẫn tới việc phải chuyển sang tính thuế theo phương pháp trực tiếp. Hướng dẫn tại Công văn số 3083/TCT-CS ngày 12 tháng 7 năm 2017, cụ thể như sau:

– Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi; bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định về phương pháp khấu trừ thuế;

– Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định phương pháp khấu trừ thuế;

– Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về phương pháp khấu trừ thuế.

Ngày 30/6/2017, Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 6588/VPCP-ĐMDN ngày 26/6/2017 của Văn phòng Chính phủ liên quan đến kiến nghị của Công ty TNHH Năng lượng bền vững Việt Nga (Đ/chỉ: 110, Đường 14, KP13, Phường Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh) về việc nộp chậm mẫu 06/GTGT dẫn tới việc phải chuyển sang tính thuế theo phương pháp trực tiếp. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định và hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH Năng lượng bền vững Việt Nga thành lập năm 2014 và theo trình bày của Công ty thì ngày 9/5/2017 Công ty đã nộp mẫu 06/GTGT để đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định thì đề nghị Cục Thuế xem xét tiếp nhận Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu số 06/GTGT) do Công ty nộp ngày 9/5/2017 và hướng dẫn Công ty tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế từ năm 2017.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO