Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN với cá nhân làm ở hai nơi trở lên

12/01/2019 807 lượt xem    

Công văn số 4808/TCT-DNNVV&HKD,CN

V/v nơi nộp hồ sơ QTT TNCN

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu

Trả lời công văn số 819/CT-KK&KTT ngày 29/8/2018 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu về việc nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại tiết c.2.1, Điểm c, Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện tự quyết toán thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau:

 • Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó.

Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc trong năm và tại tổ chức; cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng.

Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc trong năm và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).

 • Cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).”

Tại khoản 3, Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16 hướng dẫn:

“c.2.2) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau:

 • Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó.

Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức; cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng.

Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức; cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).

 • Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức; cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).”

Tại Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hiệu lực thi hành:

“1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 07 năm 2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập cá nhân từ năm 2015 trở đi.”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên:

Hồ sơ người nộp thuế cung cấp và qua kiểm tra dữ liệu trên TMS tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2014 của chi nhánh Viettel Đà Nẵng thì ông Hoàng Xuân Thủy đã được cơ quan chi trả là chi nhánh Viettel Đà Nẵng tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ông và 04 người phụ thuộc (đính kèm tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2014 và phụ lục bảng kê).

Do đó, trong năm 2014 chi nhánh Viettel Đà Nẵng (nơi cá nhân làm việc cuối cùng) đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ông Hoàng Xuân Thủy và người phụ thuộc.

Như vậy, ông Hoàng Xuân Thủy căn cứ chứng từ khấu trừ thuế TNCN do chi nhánh Viettel Đà Nẵng, chi nhánh Viettel Thừa Thiên Huế đã cung cấp thực hiện nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN trực tiếp tại cơ quan thuế quản lý chi nhánh Viettel Đà Nẵng.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu được biết.

Chúc các bạn thành công.

 • Mọi chi tiết xin liên hệ:
 • ® Hãng kiểm toán Calico
 •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO