Nguyên tắc tính, khai thuế, nộp thuế GTGT sau kiểm tra thanh tra vẫn phát hiện sai sót

08/03/2018 724 lượt xem    

Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra; nếu người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp và được kiểm tra, thanh tra còn sai sót thì phải xử lý thế nào? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về Nguyên tắc tính, khai thuế, nộp thuế GTGT sau kiểm tra thanh tra vẫn phát hiện sai sót theo hướng dẫn tại Công văn số 644/TCT-KK ngày 13 tháng 02 năm 2015, cụ thể như sau:

– Căn cứ khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định về nguyên tắc tính, khai thuế, nộp thuế:

“…Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra; nếu người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp và được kiểm tra, thanh tra (liên quan đến thời kỳ, phạm vi kiểm tra, thanh tra) còn sai sót thì người nộp thuế được tự khai bổ sung, điều chỉnh; việc xử lý căn cứ chế độ quy định và nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc khai sót, chưa đúng phải điều chỉnh.”

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3844/2014/CV-KT đề ngày 18/12/2014 của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín nêu vướng mắc về thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Đề nghị Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín thực hiện theo nội dung đã được hướng dẫn tại công văn số 2648/TCT-KK ngày 14/7/2014 của Tổng cục Thuế.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO