Nghĩa vụ thuế nhà thầu

09/03/2018 737 lượt xem    

Công văn 326/TCT-HTQT

V/v áp dụng Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Singapore

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về nghĩa vụ thuế nhà thầu của Công ty Google Asia Pacific Pte. Lid (Google) áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Singapore căn cứ vào công văn 326/TCT-HTQT ngày 27/01/2015

Căn cứ pháp lí:

Căn cứ quy định tại Điều 1, Điều 2, Điều 5, Điều 7, Điều 12 của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần(Hiệp định thuế) giữa Việt Nam và Singapore và Điều II, Điều VI của Nghị định thư thứ hai điều chỉnh Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Singapore;

Căn cứ quy định lại Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam;

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 153/VTVDIGITAL ngày 24/11/2014 của trung tâm Sản xuất và Kinh doanh Nội dung số (VTV Digital) đề nghị hướng dẫn về nghĩa vụ thuế nhà thầu của Công ty Google Asia Pacific Pte. Lid (Google) áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Singapore và có ý kiến như sau:

Do công văn VTV Digital gửi Tổng cục Thuế không đính kèm hợp đồng và các tài liệu liên quan, Tổng cục Thuế hướng dẫn VTV Digital về mặt nguyên tắc việc xác định nghĩa vụ thuế nhà thầu của Công ty Google Asia Pacific Pte. Ltd khi thực hiện cung cấp cung cấp vị trí quảng cáo cho VTV Digital để VTV Digital phân phối độc quyền tại Việt Nam như sau:

Câu hỏi 1: Trường hợp Google cung cấp vị trí quảng cáo cho VTV Digital để VTV Digital phân phối độc quyền tại Việt Nam có thuộc đối tượng miễn thuế theo hiệp định không?

Trường hợp Công ty Google là đối tượng cư trú của Singapore thì Công ty Google là đối tượng áp dụng của hiệp định thuế Việt Nam – Singapore. Tuy nhiên, việc xem xét Công ty Google có thuộc đối tượng miễn thuế theo Hiệp định thuế khi thực hiện cung cấp vị trí quảng cáo cho VTV Digital để VTV Digital phân phối độc quyền tại Việt Nam phải dựa vào các quy định cụ thể tại Hợp đồng và thực tế việc thực hiện hợp đồng giữa VTV Digital và Google. Trên cơ sở quy định tại Hợp đồng và thực hiện hợp đồng trên thực tế mới có thể xác định loại thu nhập của Google từ việc cung cấp vị trí quảng cáo cho VTV Digital.

Trường hợp thu nhập Google nhận được là thu nhập từ kinh doanh và Google hình thành nên một cơ sở thường

trú (CSTT) tại Việt Nam khi thực hiện cung cấp vị trí quảng cáo, Google có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập theo quy định tại Điều 7 của Hiệp định. Tuy nhiên, trường hợp thu nhập Google nhận được là thu nhập từ kinh doanh và Google không hình thành nên một CSTT tại Việt Nam thì Google không phải nộp thuế nhà thầu tại Việt Nam. Việc xác định CSTT được thực hiện theo quy định tại Điều 5 của hiệp định.

Trường hợp thu nhập Google nhận được là thu nhập từ tiền bản quyền khi thực hiện cung cấp vị trí quảng cáo, Google có nghĩa vụ nộp thuế đối với tiền bản quyền theo quy định tại Điều 12 của Hiệp định.

Câu hỏi 2: Trường hợp được miễn thuế thì Google được miễn loại thuế nào (Thu nhập doanh nghiệp hay Giá trị gia tăng)?

Căn cứ quy định tại Điều 2 của Hiệp định, các loại thuế áp dụng tại Hiệp định và thuế đánh vào thu nhập (thuế trực thu), cụ thể trong trường hợp này là thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) không thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định.

Câu hỏi 3: Trường hợp không được miễn thuế VTV Digital dự kiến dịch vụ quảng cáo trên thuộc: “ Dịch vụ, cho thuê máy móc thiết bị, bảo hiểm, thuê dàn khoan” với tỷ lệ % để tính thuế TNDN của nhà thầu nước ngoài là 5% là hợp lý?

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 13, Mục 3, Chương II, Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 nêu trên, tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với ngành Dịch vụ là 5% và thu nhập bản quyền là 10%. Trên cơ sở xem xét hợp đồng và thực tế thực hiện hợp đồng sẽ xác định được ngành kinh doanh và tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế phù hợp.

Trường hợp Trung tâm Sản xuất và Kinh doanh Nội dung số gặp khó khăn, vướng mắc về thuế Trong quá trình thực hiện hợp đồng, đề nghị trung tâm liên hệ và cung cấp đầy đủ hợp đồng và Các tài liệu liên quan cho Cục thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

Chúc các bạn thành công.

  • Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO