Mức phạt đối với trường hợp mất Phiếu XK kiêm VCNB

31/01/2018 875 lượt xem    

Số: 2955/TCT-CS
Mất Phiếu XK kiêm VCNB

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Nông

Trả lời công văn số 1344/CT-AC ngày 19/04/2016 của Cục Thuế tỉnh Đắk Nông về việc:

Xử phạt mất Phiếu XK kiêm VCNB

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ tại khoản 4 Điều 38 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

Căn cứ tại khoản 2 Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của BTC hướng dẫn về hóa đơn.

Căn cứ tại Điều 12 Nghị định số 105/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

Trường hợp Công ty CP kỹ nghệ gỗ MDF Long Việt xuất Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ ký hiệu AA/14P số 1372 ngày 25/02/2016 thuê Công ty TNHH TMDV Đồng Tâm vận chuyển từ kho thành phẩm về kho văn phòng đại diện, trong quá trình vận chuyển sơ suất làm mất Phiếu XK kiêm VCNB (liên 2) nêu trên thì Cục Thuế tỉnh Đắk Nông chuyển hồ sơ vi phạm quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán cho cơ quan có thẩm quyền xử phạt theo quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực kế toán.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đắk Nông được biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO