Một số trường hợp không được ưu đãi thuế TNDN theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư và cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm

25/01/2018 686 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Một số trường hợp không được ưu đãi thuế TNDN theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư và cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm theo hướng dẫn tại Công văn số 1171/TCT-CS ngày 30 tháng 03 năm 2017, cụ thể như sau: 

– Tại cuối điểm 1 mục III phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính về thuế TNDN hướng dẫn một số trường hợp không được ưu đãi thuế TNDN theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư và cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm như sau:

“Cơ sở kinh doanh được thành lập trong các trường hợp dưới đây thì không đủ điều kiện được miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại điểm này:

– Cơ sở kinh doanh được thành lập do đổi tên từ những cơ sở kinh doanh đang hoạt động trước đây như: chủ hộ kinh doanh cá thể thành lập doanh nghiệp tư nhân với ngành nghề kinh doanh như cũ và trụ sở kinh doanh vẫn đóng tại địa điểm kinh doanh cũ; chủ doanh nghiệp tư nhân giải thể doanh nghiệp để thành lập lại doanh nghiệp tư nhân; công ty hợp danh hoặc tham gia thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn trên cùng một địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với tư cách là chủ tịch hội đồng thành viên hay là người có số vốn góp cao nhất trong vốn điều lệ của công ty; chủ tịch hội đồng thành viên hay là người có số vốn góp cao nhất trong công ty trách nhiệm hữu hạn đang hoạt động, nay thành lập doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh hoặc tham gia thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn khác mà họ vẫn là chủ tịch hội đồng thành viên hay là người có số vốn góp cao nhất trong vốn điều lệ của công ty mới thành lập.”.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 778/CT-KT1 ngày 9/1/2017 của Cục Thuế thành phố Hà Nội và công văn không số đề ngày 20/01/2017 của Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội) (Địa chỉ: Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo công văn nêu trên của Cục Thuế TP Hà Nội và Công ty Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội) và hồ sơ gửi kèm thì: Công ty Nippon Paint (Singapore) Co.Pte. Ltd thành lập Công ty TNHH Nippon Paint (Việt Nam) tại Đồng Nai (100% vốn nước ngoài) theo Giấy phép số 909/GP ngày 6/7/1994 do Ủy ban nhà nước về hợp tác đầu tư cấp. Đến ngày 30/3/2004, Công ty TNHH Nippon Paint (Việt Nam) (Công ty mẹ) thành lập mới Công ty TNHH Nippon Paint Vĩnh Phúc (nay là Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam – Hà Nội) (100% vốn của Công ty mẹ) theo Giấy phép đầu tư số52/GP-VP do UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp; Ông Quak Seng Ngep là người đại diện theo pháp luật và là Tổng giám đốc của Công ty TNHH Nippon Paint (Việt Nam) và Công ty TNHH Nippon Paint Vĩnh phúc, Ông Quak Seng Ngep không phải là chủ tịch hội đồng thành viên cũng như không phải là người có vốn góp trong 02 Công ty mà chỉ là người được chủ sở hữu thuê làm Tổng giám đốc điều hành hoạt động của Công ty.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Nippon Paint Vĩnh Phúc (nay là Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam – Hà Nội) được UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp Giấy phép số 52/GP-VPngày 30/3/2004 do Ông Quak Seng Ngep là người đại diện theo pháp luật (đồng thời cũng là người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH Nippon Paint (Việt Nam) tại Đồng Nai), nếu Ông Quak Seng Ngep không phải là chủ tịch hội đồng thành viên hay không phải là người có số vốn góp cao nhất trong các Công ty trên thì Công ty TNHH Nippon Paint Vĩnh Phúc không thuộc diện điều chỉnh theo quy định tại đoạn cuối điểm 1 mục III phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên; Công ty TNHH Nippon Paint Vĩnh Phúc được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư nếu Dự án thành lập Công ty TNHH Nippon Paint Vĩnh Phúc độc lập với dự án tại Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam, được tổ chức hạch toán độc lập và thực tế đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO