Loại và hình thức hóa đơn dịch vụ Ngân hàng

09/02/2018 570 lượt xem    

Trường hợp các mẫu chứng từ giao dịch được sử dụng cho kinh doanh dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp và dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đã được cơ quan thuế chấp thuận trước 01/01/2011 thì các ngân hàng, tổ chức tín dụng có được tiếp tục sử dụng chứng từ này để phục vụ hoạt động kinh doanh của mình hay không? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các quy định về Loại và hình thức hóa đơn dịch vụ Ngân hàng theo hướng dẫn tại Công văn số 5227/TCT-CS  ngày 10 tháng 11 năm 2016, cụ thể như sau:

Tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định:

                “Điều 3. Loại và hình thức hóa đơn

  1. Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật.
  2. Các loại hóa đơn:

d) Phiếu thtiền cước vận chuyển hàng không; chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế; chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…, hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.

Liên quan đến việc thực hiện Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính, ngày 28/3/2011, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1005/TCT-CS hướng dẫn như sau:

                “… Trường hợp các mẫu chứng từ giao dịch được sử dụng cho kinh doanh dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp và dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đã được cơ quan thuế chấp thuận trước 01/01/2011 thì các ngân hàng, tổ chức tín dụng được tiếp tục sử dụng những chứng từ này để phục vụ hoạt động kinh doanh của mình.”

                Tổng cục Thuế nhận được công văn số 20/2016/CTBCHCM-ACC ngày 31/8/2016 của Ngân hàng TNHH CTBC Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định nêu trên và theo trình bày tại công văn số 20/2016/CTBCHCM-ACC ngày 31/8/2016 của Ngân hàng TNHH CTBC Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh:

Trường hợp các mẫu chứng từ giao dịch được tạo từ hệ thống ngân hàng cốt lõi theo tiêu chuẩn quốc tế Flexcube đã được Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận cho Ngân hàng TM Chinatrust Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh sử dụng từ ngày 01/01/2011 và hệ thống ngân hàng cốt lõi theo tiêu chuẩn quốc tế Flexcube nêu trên đến nay vẫn được Ngân hàng TM Chinatrust Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (nay đổi tên thành Ngân hàng TNHH CTBC Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh) tiếp tục sử dụng và không có sự thay đổi thì đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh xem xét hướng dẫn đơn vị được tiếp tục sử dụng.

Trường hợp còn vướng mắc, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh báo cáo nêu rõ nội dung vướng mắc và có đề xuất cụ thể.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO