Loại trừ tỷ lệ % doanh nghiệp khai thuế điện tử

29/03/2018 662 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về việc loại trừ tỷ lệ % doanh nghiệp khai thuế điện tử đối với doanh nghiệp kinh doanh vàng và khai thác thủy sản căn cứ vào công văn 1810/TCT-KK ngày 12/05/2015

Căn cứ Khoản 4, Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế:

Trường hợp người nộp thuế là tổ chức kinh doanh tại địa bàn có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phải thực hiện kê khai, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Chính phủ quy định chi tiết khoản này.

Căn cứ điểm a, Khoản 4, Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 08 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định:

Trường hợp cơ sở kinh doanh có hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng hoạt động này để nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư này.

Thực hiện Thông báo số 30/TB-TCT ngày 23 tháng 01 năm 2015 của Tổng cục Thuế về việc giải quyết kiến nghị của các Cục Thuế tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác thuế năm 2014 (ngày 26/12/2014) đối với đề nghị của Cục Thuế tỉnh Bến Tre về việc loại trừ tỷ lệ % doanh nghiệp khai thuế điện tử đối với doanh nghiệp kinh doanh vàng và khai thác thủy sản (tàu khai thác thủy sản).

Đồng thời, trả lời kiến nghị của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang tại công văn số 98/CT-KK&KTT ngày 21/01/2015 và công văn số 401/CT-KK&KTT ngày 25/4/2015 về việc điều chỉnh giảm chỉ tiêu khai, nộp thuế điện tử. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định nêu trên:

Trường hợp người kinh doanh vàng, người khai thác thủy sản, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dịch vụ internet là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và hoạt động trên địa bàn tỉnh Bến Tre và Kiên Giang (là địa bàn có đủ cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin theo Công văn số 2323/BTTTT-THH) phải thực hiện khai, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử theo quy đị

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO