Lập hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ thông minh   

06/03/2018 629 lượt xem    

Những vấn đề về Lập hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ thông minh   cần tuân theo những quy định luật pháp và thông tư gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 881/TCT-CS, ngày 16 tháng 03 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Tại Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“Điều 3. Loại và hình thức hóa đơn

1, Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật.

2, Các loại hóa đơn:

c) Hóađơn khác gồm: tem; vé; thẻ; phiếu thu tiền bảo hiểm…

d) Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không; chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế; chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…, hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.

1, Hình thức hóa đơn.

Hóa đơn được thể hiện bằng các hình thức sau:

a) Hóa đơn tự in là hóa đơn do các tổ chức kinh doanh tự in ra trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

…”

Tại Điều 14, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn về hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền như sau:

Tổ chức, doanh nghiệp sử dụng máy tính tiền khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ để in và xuất hóa đơn cho khách hàng thì hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền phải có các chỉ tiêu và đảm bảo các nguyên tắc sau:

– Tên, địa chỉ, mã số thuế của cơ sở kinh doanh (người bán);

– Tên cửa hàng, quầy hàng thuộc cơ sở kinh doanh (trường hợp có nhiều cửa hàng, quầy hàng);

– Tên hàng hóa, dịch vụ, đơn giá, số lượng, giá thanh toán. Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ phải ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT, tổng tiền thanh toán có thuế GTGT;

– Tên nhân viên thu ngân, số thứ tự của phiếu (là số nhảy liên tục), ngày, giờ in hóa đơn.

– Hóa đơn in từ máy tính tiền phải giao cho khách hàng.

– Dữ liệu hóa đơn in từ máy tính tiền phải được chuyển đầy đủ, chính xác vào sổ kế toán để hạch toán doanh thu và khai thuế giá trị gia tăng theo quy định. Trường hợp cơ sở kinh doanh có hành vi vi phạm không kết chuyển đủ dữ liệu bán hàng từ phần mềm tự in hóa đơn vào sổ kế toán để khai thuế (tức thiếu doanh thu để trốn thuế) thì doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về thuế.

Tổ chức, doanh nghiệp sử dụng máy tính tiền khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải gửi Thông báo phát hành hóa đơn kèm theo hóa đơn mẫu đến cơ quan thuế quản lý, không phải đăng ký trước số lượng phát hành.”

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 1497/CT-THNVDT ngày 30/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về việc lập hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ thông minh. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang được biết:

Tại công văn số 1497/CT-THNVDT có nêu:

Công ty TNHH Vinpearlland Chi nhánh tại Phú Quốc đầu tư xây dựng công viên giải trí Vinpearlland trên huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; công viên trang bị hệ thống kiểm soát các dịch vụ bằng thẻ chíp điện tử gồm hệ thống máy chủ (01 máy), máy bán thẻ tại các điểm bán (04 máy) và máy giữ thẻ (03 máy) liên kết với nhau qua hệ thống mạng nội bộ, số lượng thẻ là 6.812 thẻ. Khi khách mua thẻ, nhân viên bán thẻ sẽ đưa vào đầu đọc để kích hoạt và bán cho khách. Máy bán thẻ sẽ in ra một Phiếu để thu tiền của khách và doanh thu sẽ lưu vào hệ thống, lập báo cáo bán hàng cuối ca trên hệ thống máy chủ.

Doanh thu của toàn bộ công viên cũng như dịch vụ đều được hệ thống phần mềm lưu lại và có thể xem báo cáo doanh thu, số tiền đã thu, số tiền bán nợ cho các đơn vị lữ hành.. tại bất cứ thời điểm nào, cho từng loại thẻ, từng quầy bán vé cũng như số lượng thẻ đã được các máy kiểm soát thu lại khi khách đi qua điểm kiểm soát.

Căn cứ quy định nêu trên và các tài liệu kèm theo công văn số 1497/CT-THNVDT của Cục Thuế thì để đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định, đề nghị Cục Thuế yêu cầu Công ty TNHH Vinpearlland Chi nhánh tại Phú Quốc bổ sung thêm nội dung: “Mã số thuế của cơ sở kinh doanh”, ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT, tổng tiền thanh toán có thuế GTGT trên Phiếu tính tiền/Bill.

Trên cơ sở đó làm căn cứ để Cục Thuế hướng dẫn đơn vị sử dụng Phiếu tính tiền/Bill của Công ty TNHH Vinpearlland Chi nhánh tại Phú Quốc như hóa đơn tự in – hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền được quy định tại Điều 14, Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO