LẬP HÓA ĐƠN ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH

14/06/2021 2102 lượt xem    

Công văn số 85144/CT-TTHT, ngày 22/9/2020
V/v lập hóa đơn đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Cục Thuế TP. Hà Nội nhận được công văn số 061/VA ghi ngày 10/09/2020 của Công ty TNHH thiết bị bảo vệ và điện tử tin học Việt Anh vướng mắc về chính sách thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định; và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN;

Tại điểm n khoản 3 Điều 5 hướng dẫn đối với hoạt động kinh doanh dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh như sau:

“Điều 5. Doanh thu

 1. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong một số trường hợp xác định như sau:

“n) Đối với hoạt động kinh doanh dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh:

Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ; thì doanh thu tính thuế là doanh thu của từng bên được chia theo hợp đồng.

Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng sản phẩm; thì doanh thu tính thuế là doanh thu của sản phẩm được chia cho từng bên theo hợp đồng.

Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng lợi nhuận trước thuế TNDN

Thì doanh thu để xác định thu nhập trước thuế là số tiền bán hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng.

Các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải cử ra một bên làm đại diện có trách nhiệm:

 • Xuất hóa đơn
 • Ghi nhận doanh thu, chi phí
 • Xác định lợi nhuận trước thuế TNDN chia cho từng bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Mỗi bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh tự thực hiện nghĩa vụ thuế TNDN của mình theo quy định hiện hành.

Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng lợi nhuận sau thuế TNDN

Thì doanh thu để xác định thu nhập chịu thuế là số tiền bán hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng.

Các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải cử ra một bên làm đại diện có trách nhiệm

 • Xuất hóa đơn,
 • Ghi nhận doanh thu, chi phí và
 • Kê khai nộp thuế TNDN thay cho các bên còn lại tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh.”

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về lập hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Tại điểm a khoản 7 Điều 3 sửa đổi; bổ sung điểm b Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:

“7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 như sau:

(đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC)

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ; bao gồm cả các trường hợp:

 • Hàng hoá, dịch vụ dụng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu
 • Hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động; trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất

…”

Căn cứ các quy định trên

Trường hợp Công ty TNHH thiết bị bảo vệ và điện tử tin học Việt Anh và Công ty B ký hợp đồng hợp tác kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật:

 • Các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh thực hiện phân chia kết quả kinh doanh bằng lợi nhuận sau thuế
 • Đồng thời các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh thống nhất để Công ty TNHH thiết bị bảo vệ và điện tử tin học Việt Anh làm đại diện

Thì Công ty TNHH thiết bị bảo vệ và điện tử tin học Việt Anh thực hiện xuất hóa đơn cho khách hàng, ghi nhận doanh thu, chi phí và kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thay cho các bên còn lại tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh theo hướng dẫn tại điểm n khoản 3 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty căn cứ vào tình hình thực tế và đối chiếu với các quy định tại văn bản pháp luật nêu trên để thực hiện đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP. Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên, hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP. Hà Nội thông báo Công ty TNHH thiết bị bảo vệ và điện tử tin học Việt Anh được biết và thực hiện./.

Các bài viết có liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO