Khoản được trừ khi tính thuế TNDN với trường hợp chuyển nhượng tài sản

01/02/2018 647 lượt xem    

Những vấn đề về các khoản được trừ khi tính thuế TNDN đối với trường hợp chuyển nhượng tài sản đảm bảo nợ vay để trả nợ vay cho Ngân hàng cần tuân theo những quy định luật pháp và thông tư gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 2044/TCT-CS, ngày 13 tháng 05 năm 2016. Nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ các quy định tại Điều 16 và Điều 17 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính, Điều 2 và Điều 9 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 07/VPCT ngày 30/3/2016 của Công ty Cổ phần Gỗ xuất khẩu Tân Thành Dung Quất (Công ty) về các khoản được trừ khi tính thuế TNDN đối với trường hợp chuyển nhượng tài sản đảm bảo nợ vay để trả nợ vay cho Ngân hàng. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần Gỗ xuất khẩu Tân Thành Dung Quất được biết:

Trường hợp Công ty Cổ phần Gỗ xuất khẩu Tân Thành Dung Quất ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ tài sản trên đất và quyền sử dụng đất là tài sản đảm bảo tiền vay (theo văn bản đồng ý của ngân hàng) cho Công ty TNHH Global Eco Energy thì thu nhập từ hoạt động này là thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Do đó, Công ty phải tính và nộp thuế TNDN theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 và Điều 9 Thông tư số 96/2015/TT-BTCngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính. Công ty không được trừ số tiền đảm bảo nợ vay đã trả cho Ngân hàng khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp và không được bù trừ lãi từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Do vậy, Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi đã trả lời Công ty tại công văn số 665/CT-TTHT ngày 29/3/2016 là phù hợp quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO