Khoản chi phí suất ăn cho nhân viên làm việc trên giàn khoan và số ngày cư trú của nhân viên nước ngoài

27/02/2018 629 lượt xem    

Chi phí suất ăn cho nhân viên làm việc trên giàn khoan có bị tính vào thu nhập chịu thuế không? Số ngày cư trú của nhân viên người nước ngoài trong một năm dương lịch là bao nhiêu? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các quy định cụ thể về Khoản chi phí suất ăn cho nhân viên làm việc trên giàn khoan và số ngày cư trú của nhân viên nước ngoài theo hướng dẫn tại Công văn số 728/TCT-TNCN ngày 25 tháng 02 năm 2016, cụ thể như sau:

1/ Về khoản chi phí suất ăn cho nhân viên làm việc trên giàn khoan:

– Điểm g.5, Khoản 2, Điều 2, Chương I Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân quy định:

“g) Không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản sau:

g.5) Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn trưa, ăn giữa ca cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn”.

2/ Về thời gian xác định số ngày cư trú của nhân viên người nước ngoài:

– Điểm a, Khoản 1, Điều 1, Chương I Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính nêu trên quy định:

“Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, trong đó ngày đến và ngày đi được tính là một (01) ngày. Ngày đến và ngày đi được căn cứ vào chứng thực của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trên hộ chiếu (hoặc giấy thông hành) của cá nhân khi đến và khi rời Việt Nam. Trường hợp nhập cảnh và xuất cảnh trong cùng một ngày thì được tính chung là một ngày cư trú”.

Trả lời công văn số SD/TCT/01/2015 ngày 17/11/2015 và công văn số SD/TCT/02/2015 ngày 17/11/2015 của Công ty Seadrill Vietnam về việc vướng mắc chính sách thuế thu nhập cá nhân, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định trên, thứ nhất, khoản chi mua suất ăn Công ty Seadrill đã trả trực tiếp cho Công ty dịch vụ dầu khí Vũng Tàu để cung cấp suất ăn cho người lao động trong thời gian làm việc trên giàn khoan trong ca 28 ngày không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

Thứ hai, ngày đến và ngày đi của cá nhân có mặt tại Việt Nam được xác định căn cứ vào chứng thực của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trên hộ chiếu hoặc giấy thông hành của cá nhân đó khi đến và khi rời Việi Nam, trong đó ngày đến được tính là 01 (một) ngày cư trú và ngày đi được tính là 1 (một) ngày cư trú. Trong trường hợp ngày đến và ngày rời Việt Nam trong cùng một ngày thì được tính chung là 01 (một) ngày cư trú.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO