Khoản chi được trừ để doanh nghiệp xác định thuế TNDN

27/02/2018 648 lượt xem    

Trường hợp Công ty CP vật tư nông nghiệp Vàm Cỏ Đông đã góp đủ vốn điều lệ trước thời điểm năm 2013, trong năm 2013 đến năm 2014 có vay vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thì chi phí trả lãi tiền vay có được tính vào thue nhập doanh nghiệp hay không? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các quy định về Khoản chi được trừ để doanh nghiệp xác định thuế TNDN theo hướng dẫn tại Công văn số 743/TCT-CS ngày 26 tháng 02 năm 2016, cụ thể như sau:

– Tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định khoản chi được trừ như sau:

“1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật”.

– Tại Khoản 1 và điểm 2.18 Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định khoản chi được trừ như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt…”

“2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm…

2.18. Chi trả lãi tiền vay vốn tương ứng với phần vốn điều lệ (đối với doanh nghiệp tư nhân là vốn đầu tư) đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp kể cả trường hợp doanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh. Chi trả lãi tiền vay đã được ghi nhận vào giá trị của tài sản, giá trị công trình đầu tư.”

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 13447/CT-TTHT ngày 06/12/2015 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về chính sách thuế đối với trường hợp Công ty CP vật tư nông nghiệp Vàm Cỏ Đông. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty CP vật tư nông nghiệp Vàm Cỏ Đông đã góp đủ vốn điều lệ trước thời điểm năm 2013, trong năm 2013 đến năm 2014 có vay vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thì chi phí trả lãi tiền vay được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO