KHẤU HAO TSCĐ CHỜ THANH LÝ NHƯNG CHƯA HẾT KHẤU HAO

06/07/2021 2080 lượt xem    
Khấu hao TSCĐ chờ thanh lý nhưng chưa hết khấu hao

Công văn 103089/CTHN-TTHT năm 2020 về khấu hao tài sản cố định chờ thanh lý

Trả lời công văn số 115CV/LVC2020 đề ngày 16/11/2020 của Công ty TNHH Logitem Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty); hỏi về khấu hao TSCĐ chờ thanh lý nhưng chưa hết khấu hao. Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 5 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, quy định về nguyên tắc quản lý tài sản cố định:

“Điều 5. Nguyên tắc quản lý tài sản cố định:

1. Mọi TSCĐ trong doanh nghiệp phải có bộ hồ sơ riêng (gồm biên bản giao nhận TSCĐ, hợp đồng, hóa đơn mua TSCĐ và các chứng từ, giấy tờ khác có liên quan). Mỗi TSCĐ phải được phân loại, đánh số và có thẻ riêng; được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng ghi TSCĐ; và được phản ánh trong sổ theo dõi TSCĐ….

3. Đối với những TSCĐ không cần dùng, chờ thanh lý nhưng chưa hết khấu hao; doanh nghiệp phải thực hiện quản lý, theo dõi, bảo quản theo quy định hiện hành; và trích khấu hao theo quy định tại Thông tư này.…”

Căn cứ các quy định trên, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau

Trường hợp Công ty có TSCĐ không cần dùng, chờ thanh lý nhưng chưa hết khấu hao; thì Công ty phải thực hiện quản lý, theo dõi, bảo quản, trích khấu hao đối với TSCĐ này theo quy định tại Điều 5 Thông số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị; đối chiếu với các quy định của pháp luật để thực hiện theo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra – Kiểm Tra số 2 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Logitem Việt Nam biết và thực hiện./.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn
5/5 - (4 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (4 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO