Khai thuế GTGT đối với Dự án nâng cấp, mở rộng NMLD Dung Quất  

13/03/2018 654 lượt xem    

Công văn số 2939/TCT-DNL
V/v Khai thuế GTGT đối với Dự án nâng cấp, mở rộng NMLD Dung Quất.

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi;
– Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 758/CT-TTHT ngày 08/5/2015 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi.

Đề nghị hướng dẫn về việc khai thuế GTGT đối với Dự án nâng cấp; mở rộng Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất.

Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại khoản 1b, Điều 11 Thông tư số 156/2015/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng chung cho cả đơn vị trực thuộc.”

– Tại khoản 12, Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“3. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán) cùng tỉnh, thành phố, đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư và phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư”.

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn thì Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất tại tỉnh Quảng Ngãi chưa được Quốc hội quyết định là Dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư và quy định tiêu chuẩn dự án.

Căn cứ các quy định nêu trên, Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn thực hiện kê khai thuế GTGT riêng đối với dự án đầu tư và kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi, Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn được biết và thực hiện./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO