Khai thuế GTGT của Tổ hợp nhà thầu JGCS

29/03/2018 818 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về việc khai thuế GTGT của Tổ hợp nhà thầu JGCS căn cứ vào công văn 1952/TCT-CS ngày 21/05/2015

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3416/CT-KT3 ngày 27/10/2014 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa về việc khai thuế GTGT của Tổ hợp nhà thầu JGCS. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp Tổ hợp nhà thầu JGCS là nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn để thực hiện gói thầu EPC xây dựng dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn làm thủ tục hải quan đứng tên kê khai nhập khẩu máy móc thiết bị, nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu thì về việc lập hóa đơn và tính thuế đối với phần máy móc, thiết bị, vật tư xây dựng nhập khẩu không thuộc diện miễn thuế GTGT theo quy định tại Thỏa thuận bảo lãnh và cam kết của Chính phủ, Tổng cục Thuế đã có công văn số 827/TCT-CS ngày 10/3/2015 trả lời Cục Thuế thành phố Hà Nội và Công ty TNHH ABB về chính sách thuế hướng dẫn trường hợp tương tự.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa xem xét hồ sơ thực tế và nghiên cứu công văn số 827/TCT-CS nêu trên để hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO