Khai, nộp khoản thu cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt

22/03/2018 533 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn giải đáp vướng mắc về khai, nộp khoản thu cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt căn cứ vào công văn 4253/TCT-KK ngày 13/10/2015

Căn cứ quy định tại Điều 4 Quyết định số 84/2007/QĐ-TTg ngày 11/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phương thức và mức thu phí, giá thuê sử dụng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư:

Quản lý thu, nộp và sử dụng phí, giá thuê kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư

Hàng tháng, doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt có trách nhiệm kê khai khoản 20% tiền thu cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt phải nộp với cơ quan Thuế trong thời gian 20 ngày đầu của tháng tiếp theo

Căn cứ quy định tại Khoản 3.1 mục III Thông tư số 21/2008/TT-BTC ngày 4/3/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương thức và mức thu phí, giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư:

Hàng tháng, trong thời gian 20 ngày đầu của tháng tiếp theo, doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt có trách nhiệm kê khai khoản 20% tiền thu cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt phải nộp với cơ quan thuế theo Mẫu 01/PHLP ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngàỵ 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2567/CT-TTHT đề ngày 04/8/2015 của Cục Thuế TP. Đà Nẵng nêu vướng mắc về khai, nộp khoản thu cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt .của Công ty TNHH MTV Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng, về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định nêu trên, Công ty TNHH MTV Thông tin túi hiệu Đường sắt Đà Nẵng khi phát sinh khoản thu cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt phải khai tờ khai phí, lệ phí (mẫu 01/PHLP ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 hiện nay là mẫu 01/PHLP ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013). Khi lập chứng từ nộp tiền vào NSNN, Công ty phải ghi rõ cơ quan thuế quản lý thu để KBNN có căn cứ gửi chứng từ cho cơ quan thuế tổng hợp số thu lên báo cáo thu nội địa và theo dõi việc thực hiện nghĩa vụ thuế của Công ty.

Tổng cục Thuế sẽ bổ sung tiểu mục 3853 vào danh mục phí, lệ phí tại chức năng khai tờ khai tờ khai 01/PHLP, 02/PHLP trên ứng dụng iHTKK và TMS để hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt khai khoản thu tiền cho

thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt theo đúng quy định tại Thông tư số 21/2008/TT-BTC. Đồng thời, Tổng cục Thuế sẽ phối hợp với Vụ Ngân sách Nhà nước và Kho bạc nhà nước sửa bộ chi tiêu và công thức trên báo cáo thu nội địa (BC3) của cơ quan thuế và báo cáo thu và vay của NSNN (B2-01/NS) của KBNN theo hướng chuyển chỉ tiêu thu cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt lên phần thu do cơ quan thuế quản lý.

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO