Kê khai, ủy quyền quyết toán thuế TNCN đối với người lao động nước ngoài cư trú tại Việt Nam

16/01/2019 1014 lượt xem    

Công văn số 2249/TCT-TNCN

V/v kê khai, ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Kính gửi:

Công ty Thang máy Schindler Hồng Kong tại Việt Nam (Tầng 12, tòa nhà Indochina Plaza Hà Nội, 241 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội)

TCT nhận được cv 4416/VPCP-ĐMDN ngày 21/05/2018 của Văn phòng CP:

Nội dung chuyển kiến nghị của Công ty thang máy Schindler Hồng Kong tại Cổng thông tin điện tử của CP về việc giải đáp thắc mắc:

– Kê khai

– Ủy quyền quyết toán thuế TNCN

đối với lao động nước ngoài cư trú tại Việt Nam.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ khoản 3 Điều 21, TT 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của BTC.

Sửa đổi, bổ sung Điều 16 TT 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC.

– Căn cứ tiết b.3 điểm b khoản 1 Điều 25, điểm a, d, đ khoản 2 Điều 26 TT số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của BTC.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên:

– Trường hợp người lao động nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam có:

Thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài thì thực hiện khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quý.

Cuối năm người lao động nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam có trách nhiệm tự quyết toán thuế.

– Trường hợp người lao động nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam chỉ có:

Thu nhập từ tiền lương, tiền công do tổ chức, cá nhân tại Việt Nam chi trả thì được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay.

TCT thông báo để Công ty thang máy Schindler Hồng Kong được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO