Kê khai thuế GTGT khi hoạt động theo mô hình tổ chức mới từ 01/7/2015

05/02/2018 568 lượt xem    

Khi doanh nghiệp hoạt động theo mô hình tổ chức mới thì kê khai thuế GTGT như thế nào? Về việc kê khai thuế GTGT phát sinh hay phân bổ thuế GTGT còn được khấu trừ là những thắc mắc chung của nhiều doanh nghiệp. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Kê khai thuế GTGT khi hoạt động theo mô hình tổ chức mới từ 01/7/2015 theo Công văn Số: 3242/TCT-DNL ngày 20 tháng 07 năm 2016 v/v Kê khai thuế GTGT

Căn cứ Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT quy định về nơi nộp thuế GTGT.

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư số 35/2011/TT-BTC ngày 15/3/2011 của Bộ Tài chính về phân bổ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông mua để đầu tư cho toàn hệ thống hạ tầng viễn thông của cơ s kinh doanh.

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 14 và Khoản 16 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về nguyên tắc và thẩm quyền hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT.

Công văn số 1568/VNPT-KTTC công văn số 2153/VNPT-KTTC của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và công văn số 2135/VNPT NET-KTTC của Tổng công ty Hạ tầng Mạng (VNPT Net) nêu vướng mắc và đề xuất hướng dẫn về việc kê khai thuế GTGT khi hoạt động theo mô hình tổ chức mới từ 01/7/2015.

Theo báo cáo của VNPT, thực hiện Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 10/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn VNPT giai đoạn 2014-2015, VNPT thành lập và sắp xếp lại khối các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tập đoàn như sau:

– Tổng công ty Hạ tầng Mạng là đơn vị hạch toán phụ thuộc VNPT được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Công ty Viễn thông liên tỉnh (VTN); bộ phận quản lý và điều hành viễn thông của Tập đoàn VNPT; bộ phận hạ tầng kỹ thuật của các đơn vị: Công ty Dịch vụ Viễn thông (Vinaphone), Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC), Công ty Viễn thông Quốc tế (VNPT-I) và hạ tầng kỹ thuật của các trung tâm chuyển mạch truyền dẫn thuộc 63 Viễn thông tỉnh/thành phố.

– 63 viễn thông tỉnh/thành phố: là các đơn vị hạch toán phụ thuộc VNPT được sắp xếp lại từ các viễn thông tỉnh/thành phố trước đây nhưng tách riêng mảng kinh doanh chuyển về các trung tâm kinh doanh tỉnh/thành phố thuộc Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) và mảng hạ tầng kỹ thuật của các trung tâm chuyển mạch truyền dẫn về VNPT Net.

– Công ty Viễn thông Quốc tế (VNPT-I): là đơn vị hạch toán phụ thuộc VNPT, chịu trách nhiệm toàn bộ phần kinh doanh quốc tế của Tập đoàn như trước đây và tiếp nhận thêm mảng kinh doanh quốc tế từ Vinaphone, VDC chuyển sang.

Căn cứ vào quy định nêu trên và thực tế mô hình tổ chức hoạt động của VNPT, Tổng cục Thuế hướng dẫn việc kê khai thuế GTGT của VNPT như sau:

1. Về việc kê khai thuế GTGT phát sinh.

Thuế đầu vào của toàn bộ hàng hóa, dịch vụ (gồm: toàn bộ tài sản cố định, vật tư, hàng hóa, chi phí dịch vụ mua ngoài) dùng chung cho toàn hệ thống phát sinh tại VNPT Net bao gồm: trụ sở chính VNPT Net và các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc VNPT Net trên địa bàn Hà Nội, Trung tâm hạ tầng mạng miền Nam (VNPT Net 2), Trung tâm hạ tầng mạng miền Trung (VNPT Net 3) được phân bổ cho trụ sở chính VNPT Net, các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc VNPT Net và viễn thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thuế GTGT đầu vào liên quan đến tiếp khách, giao dịch, điện, nước, xăng dầu và trang thiết bị văn phòng, chi phí thường xuyên phục vụ cho việc vận hành tại trụ sở chính VNPT Net, VNPT Net 2, VNPT Net 3 thì kê khai tại đơn vị phát sinh (không phân bổ).

Thuế GTGT đầu vào phân bổ cho trụ sở chính VNPT Net, các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc VNPT Net và viễn thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) doanh thu phát sinh tại trụ sở chính VNPT Net, các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc VNPT Net và vin thông các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương trên tổng doanh thu của toàn Tập đoàn. Doanh thu làm căn cứ phân bổ thuế GTGT đầu vào là doanh thu không bao gồm thuế GTGT của năm trước liền kề.

Đối với các kỳ tính thuế GTGT năm 2016, do trong năm 2015 VNPT thực hiện sắp xếp lại tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị hạch toán phụ thuộc theo quyết định số 888/QĐ-TTgngày 10/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tái cơ cấu Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam giai đoạn 2014  2015 nên doanh thu làm căn cứ để VNPT phân bổ thuế GTGT đầu vào dùng chung cho toàn hệ thống là doanh thu không có thuế GTGT của tháng trước tháng thực hiện phân bổ 2 tháng.

Hàng tháng VNPT Net thực hiện phân bổ số thuế GTGT đầu vào theo nguyên tắc nêu trên cho trụ sở chính VNPT Net, các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc VNPT Net và viễn thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để kê khai, khu trừ thuế GTGT tại cơ quan thuế địa phương quản lý trực tiếp.

VNPT, VNPT Net chịu trách nhiệm về tính pháp lý đối với hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ dùng chung làm căn cứ phân bổ và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu phân bổ cho VNPT Net, các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc VNPT Net và viễn thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để kê khai, khu trừ.

2. Phân bổ thuế GTGT còn được khấu trừ của VNPT Net và các đơn vị hạch toán phụ thuộc VNPT Net từ khi hoạt động theo mô hình mới từ 01/7/2015.

Trường hợp tại VNPT Net và các đơn vị hạch toán phụ thuộc VNPT Net phát sinh thuế GTGT còn được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ (gồm: toàn bộ tài sản cố định, vật tư, hàng hóa, chi phí dịch vụ mua ngoài) dùng chung cho toàn hệ thống do chưa thực hiện phân bổ kể từ khi hoạt động theo mô hình mới từ 01/7/2015 đến nay thì VNPT Net thực hiện phân bổ số thuế còn được khấu trừ nêu trên cho các đơn vị theo nguyên tắc hướng dẫn tại điểm 1 công văn này để bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của các kỳ tiếp theo tại các đơn vị hạch toán phụ thuộc VNPT, VNPT Net.

Thời điểm thực hiện phân bổ thuế GTGT đầu vào theo hướng dẫn nêu trên từ 01/7/2016.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO