Kê khai, nộp và hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư ngoài tỉnh

30/01/2018 698 lượt xem    

Số: 707/TCT-KK
V/v hoàn thuế đối với dự án đầu tư

Kính gửi:     – Cục Thuế tỉnh Bình Thuận;

– Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trả lời công văn số 6391/CT-KTT1 ngày 01/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận hỏi về hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư ngoài tỉnh của Công ty TNHH Xây lắp Hồng Đức I, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại tiết c Khoản 3 điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013:

 • Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế
 • Hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 1, tiết b khoản 3 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC

 • Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng
 • Hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ;

Căn cứ hướng dẫn tại tiết b Khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013) của BTC

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 5, điểm 6 công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Tổng cục Thuế hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Căn cứ vào các quy định, hướng dẫn nêu trên; trường hợp Công ty TNHH Xây lắp Hồng Đức I (tỉnh Bình Thuận) đang hoạt động:

 • Thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
 • Có DAĐT sản xuất kính cường lực và kính ghép tại KCN Phú Bài (tỉnh Thừa Thiên Huế)
 • Trong thời gian thực hiện dự án:
  • Từ tháng 5/2015 đến tháng 8/2015: Công ty không thành lập BQL dự án, chi nhánh. Việc quản lý dự án và kê khai thuế do Công ty tự thực hiện
  • Từ tháng 9/2015: Công ty đã thành lập Chi nhánh Kính cường lực Hồng Đức I tại tỉnh Thừa Thiên Huế để quản lý hoạt động SXKD dự án nêu trên thì:

– Trong thời gian thực hiện dự án (từ tháng 5/2015 đến tháng 8/2015):

Hàng tháng, Công ty TNHH Xây lắp Hồng Đức I nộp tờ khai thuế GTGT

 • Mẫu 01/GTGT cho hoạt động SXKD
 • Mẫu 02/GTGT cho DAĐT sản xuất kính cường lực và kính ghép

Tại KCN Phú Bài (tỉnh Thừa Thiên Huế) với Cục Thuế tỉnh Bình Thuận nhưng không thực hiện bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào cho DAĐT với hoạt động SXKD đang thực hiện là không đúng quy định của pháp luật theo hướng dẫn tại tiết b khoản 3 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Thuận hướng dẫn công ty thực hiện điều chỉnh kê khai và bù trừ thuế của:

 • Công ty TNHH xây lắp Hồng Đức I
 • DAĐT sản xuất kính cường lực và kính ghép tại KCN Phú Bài (tỉnh Thừa Thiên Huế)

Các kỳ tính thuế từ tháng 5/2015 đến tháng 8/2015 theo đúng quy định.

– Từ tháng 9/2015:

Chi nhánh Công ty đã đăng ký kinh doanh; đăng ký nộp thuế và đã phát sinh doanh thu tại tỉnh Thừa Thiên Huế thì Chi nhánh Công ty phải: Thực hiện kê khai; nộp thuế và hoàn thuế GTGT theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế).

Công ty TNHH Xây lắp Hồng Đức I phải tổng hợp:

 • Số thuế GTGT được khấu trừ
 • Số thuế GTGT đã hoàn, số thuế GTGT còn được khấu trừ của dự án

(sau khi điều chỉnh kê khai thuế để thực hiện bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa; dịch vụ mua vào cho DAĐT với hoạt động SXKD đang thực hiện của Công ty TNHH Xây lắp Hồng Đức I tính đến kỳ tính thuế tháng 8/2015)

Để bàn giao cho Chi nhánh Kính cường lực Hồng Đức I tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Chi nhánh khi nhận bàn giao số thuế GTGT từ Công ty TNHH Xây lắp Hồng Đức I thì kê khai vào chỉ tiêu: “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai 01/GTGT của kỳ tính thuế nhận bàn giao.

Từ tháng 9/2015, dự án đầu tư đã kết thúc; đã đi vào hoạt động SXKD thì không hoàn thuế theo trường hợp hoàn thuế đối với DAĐT; số còn khấu trừ sau khi điều chỉnh kê khai sẽ được khấu trừ tiếp với thuế GTGT đầu ra của Chi nhánh Công ty và hoàn thuế theo đối tượng và trường hợp hoàn thuế GTGT theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận, Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế được biết./

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO