Kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hóa,dịch vụ cho biếu tặng khách hàng

24/01/2018 848 lượt xem    

Trường hợp Viettel sử dụng hàng hóa, dịch vụ để cho, biếu, tặng khách hàng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì phải kê khai, khấu trừ thuế GTGT như thế nào? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các quy định về Kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hóa,dịch vụ cho biếu tặng khách hàng theo hướng dẫn tại Công văn số 6096/TCT-DNL ngày 29 tháng 12 năm 2016, cụ thể như sau:

– Tại khoản 3 Điều 7 Thông tư số 219/2014/TT-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn giá tính thuế đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho hướng dẫn:

“3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.”

Tại khoản 5 Điều 14 Thông tư số 219/2014/TT-BTC ngày 15/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

“5. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.”

– Tại khoản 1, 2 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

  1. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóanhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.”

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2682/VTQĐ-KTTC ngày 11/11/2016 của Tập đoàn viễn thông Quân đội (Viettel) (Số 1, Trần Hữu Dực, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) nêu vướng mắc về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hóa,dịch vụ cho biếu tặng khách hàng, Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp Viettel sử dụng hàng hóa, dịch vụ để cho, biếu, tặng khách hàng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) sử dụng để cho, biếu, tặng khách hàng được khấu trừ nếu đáp ứng điều kiện khấu trừ theo quy định. Khi thực hiện việc cho, biếu, tặng hàng hóa dịch vụ thì Viettel phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT với giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này và kê khai, nộp thuế GTGT đầu ra theo quy định.

Về việc hạch toán kế toán đối với hàng hóa, dịch vụ cho, biếu, tặng khách hàng đề nghị Viettel tham khảo công văn số 14783/BTC-CĐKT ngày 19/10/2016 của Bộ Tài chính về việc hạch toán kế toán.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO