Kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng của Công ty TNHH MTV

19/01/2018 690 lượt xem    

Việc Kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng của Công ty TNHH MTV có gì đặc biệt? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về việc Kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty TNHH MTV theo hướng dẫn tại Công văn số 2758/TCT-KK ngày 23 tháng 06 năm 2017, cụ thể như sau:

– Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

– Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế;

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 08/CV-KBA ngày 22/3/2017 của Công ty TNHH MTV quản lý nợ và khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Kiên Long về việc kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT). Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, thì:

– Trường hợp tháng 04/2014 Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Kiên Long (Công ty) trụ sở chính tại tỉnh Kiên Giang có dự án đầu tư kho Kienlongbank Bến Lức – Cần Đước tại tỉnh Long An theo Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần thứ 01 ngày 30/11/2016, nội dung Giấy chứng nhận đầu tư có quy định rõ tiến độ thực hiện dự án đầu tư và việc đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh theo tiến độ thực hiện dự án đầu tư thì Công ty lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư đồng thời phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

– Trường hợp Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Kiên Long thành lập Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Kiên Long – Chi nhánh Long An (Chi nhánh tại Long An) để quản lý, khai thác dự án đầu tư nêu trên, dự án bắt đầu phát sinh doanh thu từ tháng 06/2015 thì Công ty phải tổng hợp số thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh, số thuế giá trị gia tăng đã bù trừ, số thuế GTGT còn được khấu trừ của dự án đầu tư để bàn giao cho Chi nhánh tại Long An. Chi nhánh tại Long An thực hiện kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh phát sinh tại tờ khai 01/GTGT, kê khai thuế GTGT của dự án đầu tư tại tờ khai 02/GTGT và bù trừ thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư với số thuế GTGT phải nộp. Sau khi bù trừ, nếu thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì Chi nhánh được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư phù hợp với tiến độ thực hiện dự án đầu tư.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO