Hướng dẫn xử lý số thuế TNCN của người nước ngoài bị tính trùng

06/02/2018 1017 lượt xem    

Công văn số: 3487/TCT-TNCN

Thuế TNCN của người nước ngoài

 

Kính gửi:

– Cục Thuế Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
– Công ty TNHH Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam.
(Địa chỉ: Thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

– Theo hướng dẫn tại công văn số 2148/TCT-TNCN ngày 23/5/2017 về việc chính sách thuế TNCN:

Trả lời công văn không số ngày 18/4/2017 của Công ty TNHH Cảng Quốc tế Sài gòn Việt Nam về việc xác định số thuế tính trùng được trừ khi quyết toán thuế năm tính thuế thứ nhất và năm tính thuế thứ hai, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Nội dung việc xác định số thuế tính trùng được trừ khi quyết toán thuế năm tính thuế thứ nhất và năm tính thuế thứ hai tại công văn số 9298/CT-TNCN ngày 2/12/2017 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trả lời Công ty TNHH Cảng Quốc tế Sài gòn Việt Nam là phù hợp với quy định hiện hành.

Trả lời công văn đề ngày 28/6/2017 của Công ty TNHH Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam(Địa chỉ: Thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) về việc thuế TNCN của nhân viên người nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2148/TCT-TNCN ngày 23/5/2017 về việc chính sách thuế TNCN, đề nghị Công ty TNHH Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2148/TCT-TNCN nêu trên.

Ngoài ra, Theo báo cáo của Công ty TNHH Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam tại công văn không số ngày 03/1/2017 gửi Cục Thuế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thì hệ thống nợ thuế đang ghi nhận số liệu giai đoạn năm tính thuế đầu tiên là 17/8/2013 đến 16/8/2014 tương ứng thu nhập chịu thuế năm tính thuế đầu tiên là 1.436.548.141 đồng, dẫn đến số thuế tính trùng năm tính thuế thứ hai là khác so với cách tính theo Công văn số 9828/CT-TNCN ngày 02/12/2016 về việc điều chỉnh quyết toán thuế TNCN. Do đó, đề nghị Cục Thuế Bà Rịa Vũng Tàu xác định lại giai đoạn năm tính thuế đầu tiên theo đúng hướng dẫn tại công văn số 9828/CT-TNCN nêu trên.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO