Hướng dẫn xác định số thuế TNCN được giảm tại Khu kinh tế trong năm 2018

22/06/2019 899 lượt xem    

Công văn số: 1285/TCT-DNNCN
V/v xác định số thuế TNCN được giảm tại Khu kinh tế năm 2018

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

1/ Về việc thực hiện Nghị định số 82/2018/NĐ-CP:

Điều 67 – Hiệu lực thi hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP (Nghị định 82/2018/NĐ-CP) quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế quy định:

1. Nghị định này có hiệu lực thhành từ ngày 10 tháng 7 năm 2018.

2. Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 29/2008/NĐ-CP , Nghị định số 114/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP hết hiệu lực kể từ khi Nghị định này có hiệu lực”.

Cục Thuế các tỉnh, thành phố hướng dẫn người nộp thuế thực hiện khai, nộp thuế TNCN theo đúng quy định từ ngày 10/7/2018.

2/ Xác định số thuế TNCN được giảm của cá nhân làm việc tại khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu khi quyết toán thuế TNCN năm 2018:

TCT hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác định số thuế TNCN được giảm của cá nhân làm việc tại khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu khi quyết toán thuế TNCN năm 2018 theo quy định của Nghị định số 82/2018/NĐ-CP như sau:

Thuế TNCN được giảm

=

Tổng số thuế TNCN phải nộp trong năm

x

Thu nhập chịu thuế tại Khu kinh tế cá nhân nhận từ 1/1/2018 đến 9/7/2018

x 50%

Tổng thu nhập chịu thuế trong năm tính thuế

Trong đó: Tổng số thuế TNCN phải nộp trong năm được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế từ tiền công, tiền lương phát sinh trong năm tính thuế theo quy định của pháp luật về thuế TNCN.

Tổng thu nhập chịu thuế trong năm tính thuế là thu nhập chịu thuế từ tiền công, tiền lương cá nhân được nhận bao gồm cả thu nhập trong Khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu và thu nhập ngoài Khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu (nếu có).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố được biết; trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc đề nghị báo cáo Tổng cục Thuế để được giải quyết, hướng dẫn kịp thời./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO