Hướng dẫn vướng mắc về hoá đơn khác là tem, vé, thẻ

10/02/2018 1062 lượt xem    

Hình thức hóa đơn khác gồm: tem, vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm trong trường hợp nào được phép đặt in hóa đơn? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Hướng dẫn vướng mắc về hoá đơn khác là tem, vé, thẻ theo Công văn Số: 4103/TCT-CS ngày 9 tháng 9 năm 2016 v/v hóa đơn

ại khoản 1 Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CPngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về đối tượng mua hoá đơn của cơ quan thuế:

“1. Cơ quan thuế bán hoá đơn cho các đối tượng sau:

a) Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án).

Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh là các tổ chức có hoạt động kinh doanh nhưng không được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và pháp luật kinh doanh chuyên ngành khác.

b) Hộ, cá nhân kinh doanh;

c) Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu.

d) Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế;

đ) Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Doanh nghiệp hướng dẫn tại điểm d, đ khoản này mua hoá đơn của cơ quan thuế trong thời gian 12 tháng. Hết thời gian 12 tháng, căn cứ tình hình sử dụng hoá đơn, việc kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp và đề nghị của doanh nghiệp, trong thời hạn 5 ngày làm việc, cơ quan thuế có văn bản thông báo doanh nghiệp chuyển sang tự tạo hoá đơn để sử dụng hoặc tiếp tục mua hóa đơn của cơ quan thuế nếu không đáp ứng điều kiện tự in hoặc đặt in hóa đơn (mẫu số 3.15 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Công văn số 2530/CT-HCQTTVAC ngày 14/6/2016 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về vướng mắc về hoá đơn khác là tem, vé, thẻ.

Căn cứ quy định nêu trên, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng mua hoá đơn của cơ quan Thuế, không được phép tạo hoá đơn đặt in. Cơ quan Thuế có trách nhiệm bán hoá đơn cho hộ, cá nhân kinh doanh theo quy định Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC. Do vậy, trường hợp tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu, hộ cá nhân kinh doanh sử dụng hoá đơn là vé xem phim, vé vào cổng các khu vui chơi, vé đi du thuyền, vé massage…, doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuộc diện rủi ro cao về thuế thì đề nghị Cục Thuế thực hiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO